Koolitoidu korvab toidupakk

Eriolukorras, kus õpilased on kodus distantsõppel, jäävad nad ilma koolide poolt pakutavast tavapärasest koolilõunast. Selle kompenseerimiseks on võimalus kõigil Kadrina valla õpilastel saada toidupakk. Kadrina valla haridusasutustes õppijatele jagavad informatsiooni koolid. Õpilased, kes elavad Kadrina vallas, aga õpivad mujal koolides (k.a ametikoolides) ning soovivad toidupakki, saavas sellest teada anda tiina.nirgi@kadrina.ee, tel 322 5616 hiljemalt esmaspäeval (30.03) kl 12.00.

 

Seoses trükikoja töötaja haigestumisega hilineb vallalehe kojukanne. Märtsikuu ajalehe kanne toimub 30. ja 31. märtsil.

 

Kadrina Vallavalitsuse töökorraldus

Eriolukorrast tulenevalt ja koroonaviiruse leviku piiramise huvides on alates 23. märtsist Kadrina vallamaja ajutiselt suletud.

Vallavalitsuse igapäevane töö jätkub, kuid palume kontakti telefoni või e-posti teel. Ametnike kontaktid on kättesaadavad valla kodulehelt.

Avaldusi saab esitada e-posti teel, saata postiga või vajadusel tuua Kadrina vallamaja postkasti, aadressil Rakvere tee 14. Vajalikud blanketid on leitavad valla kodulehelt, erinevaid registritoiminguid saab teha e-keskkondade vahendusel.

 Kadrina valla valvetelefon 322 5600!
 Riiklik koroonaviiruse kriisitelefon 1247 
       Perearsti nõuandetelefon 1220
       Konsulaarabi 5301 9999
       Hädaabinumber 112        

Loodame mõistvale suhtumisele ja vabandame ebamugavuste pärast!

 

1. klassi astujate vastuvõtt

Kadrina Keskkool võtab 2020/2021. õppeaastal 1. klassis õppima asuvate laste dokumente eriolukorra tõttu vastu võtma alates 4. maist.
Kooli kantseleisse esitada lapse sünnitunnistus või sünnitõend, vanema isikut tõendav dokument, lapse tervisekaart, koolivalmiduskaart ja dokumendi pilt (3x4cm).
Info 322 5640 kantselei, 322 5643 õppealajuhataja.

 

 

E-sünni teenus avatud

Sünni registreerimine ehk e-sünni teenus on e-rahvastikuregistris avatud. Avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad.

Palume esitada ka elukohateated e-rahvastikuregistrist www.rahvastikuregister.ee e-teenusena.

Lisainfo telefonil 322 5616 või e-postilt tiina.nirgi@kadrina.ee

 

Kadrina raamatukogu ja filiaalid ajutiselt suletud

Seoses eriolukorraga Eesti Vabariigis ja koroonaviiruse leviku ohuga on Kadrina valla raamatukogu Kadrinas, Huljal, Kihleveres, Vohnjas ja Viitnal alates 17. märtsist ajutiselt lugejatele suletud. Teavikuid laenutatakse ainult eelneval kokkuleppel raamatukoguhoidjaga.

Raamatukoguhoidjad on telefoni või e-posti teel kättesaadavad:

Soovi korral jätke raamatud Kadrinas asuvasse tagastuskasti!

 

Kadrina jäätmejaam teadaanne

Alates 18. märtsist 2020 võetakse Kadrina jäätmejaamas jäätmeid vastu ainult jäätmevaldajatelt, kes kasutavad näomaski ja kinnitavad, et ei ole haigestunud või  olnud kokkupuutunud viiirusekandjatega.

Jäätmejaama territooriumile tohib siseneda ainult 1 jäätmevaldaja korraga.

 

Erakorraline teadaanne

 

Reede, 13. märtsil toimus Kadrina Vallavalitsuses erakorraline koosolek, millest võtsid osa allasutuste juhid, koolide ja lasteaedade direktorid ning kriisikomisjoni liikmed, et arutada läbi Eesti Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud eriolukord ning tegevuste edaspidine korraldamine.

Tulenevalt tervisehoiuorganisatsiooni WHO otsusest kuulutada välja koroonaviiruse (COVID-19) pandeemia ning tõsiasjast, et viirus levib täna ka kõikides Euroopa Liidu riikides, hindab terviseamet koroonaviiruse kohapealse piiratud leviku riski kõrgeks.

Alates esmaspäevast, 16. märtsist on Vabariigi valitsuse otsusega kõik haridusasutused, välja arvatud lasteaiad kogu riigis suletud, k.a Kadrina Keskkool ja Vohnja Lasteaed-Algkool ning toimub distantsõpe. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. Lasteaed Sipsiku Kadrina ja Hulja rühmad ning Vohnja lasteaed jätkavad esialgu tegevust ning lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsub Haridus- ja Teadusministeerium üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju ning mitte viia neid vanavanemate juurde, kes on riskigrupis.

Lisaks juhib Haridus- ja Teadusministeerium tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Kadrina Kunstidekoolis toimub samuti kaugõpe. Õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning viibida kodus. Lapsevanematel palutakse jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Keelatud on kõik avalikud kogunemised ning spordisündmused. Kuni 1. maini jäävad suletuks muuseumid ja kinod ning keelatud on kontserdid, konverentsid ja spordivõistlused. Kadrina valla kultuuri-, haridus- ja spordisündmuseid ei toimu kuni 1. maini, kui valitsus teisiti ei otsusta. Alates 14. märtsist on Kadrina spordikeskus suletud. Kuni 1. maini on ajutiselt on suletud Kadrina raamatukogu ja selle filiaalid, postipunktid on avatud. Kadrina postipunkt asub uutes ruumides Viru Talutehnikas.

„Vallavalitsuse töö jätkub, kuid osaliselt toimub kaugtöö. Vallamaja on avatud kodanikele teisipäeval ja neljapäeval kell 09.00-12.00. Palume esmalt pöörduda siiski kirjalikult või telefonitsi ning vallamajja tulla vaid vältimatul vajadusel," sõnab Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.

Kriisikomisjon palub kõikidel lastevanematel teavitada haridusasutusi ning vallavalitsust, kui on oht viirusele.

Kadrina perearstid paluvad, et haigestudes ning halva enesetunde puhul mitte perearstikeskust külastada, vaid võtta arstiga ühendust.

Palume säilitada rahu ja arukust ning mõistvat suhtumist!

 

 Kadrina Vallavalitsuse valvetelefon 322 5600, e-post kadrina@kadrina.ee
  Riiklik koroonaviiruse kriisitelefon 1247 
        Perearsti nõuandetelefon 1220
        Konsulaarabi 5301 9999
        Hädaabinumber 112

 

 

Kadrina Keskkooli õueala eskiisprojekt

Ootame ettepanekuid ja küsimusi, mis on seotud eskiisprojekti enda kohta. See tähendab kuidas saada võimalikult hea tulemus.

 

Tegemist on 2015. aastal koostatud projekti uuendusega. Projektile on lisandunud skatepargi osa, mida esmasel projektil ei olnud. Kõik huvilised on oodatud.

Kadrina Keskkooli õueala kujundusplaan 2015

Skatepark disain 4.1 (pildil)

Skatepark disain 4.2

Skatepark disain 4.3

Skatepark disain 4.4

 

 

Vastused esitatud küsimustele:

  1. Mis on projekti maksumus ning kui palju kulutatakse selleks maksumaksja raha? Õhus on keskkooli püsima jäämise küsimus, kas mõistlikum poleks raha suunata sihtotstarbelisemalt kooli püsima jäämisse? Mis lisandväärtuse annab uuendatud õueala vallaelanikele üldiselt?

Väljavõte eelarve seletuskirjast: Tulenevalt vajadusest korrastada avalikku ruumi pärast trasside uuendamist, on õige aeg välja ehitada osa kooli õueala projektist, mis jääb nn „õunanaeda" ja sisaldab Pargi tänava ja Rakvere tee nurgal oleva haljasala välja ehitamist terviklahendusena - parkimine, kõnniteed, mänguväljak ja rulapark.

Projekt on valminud 2015. aastal. Mitmetel põhjustel on jäänud projekt seni ellu viimata, kuid sel aastal toimub projekti kaasajastamine ja õueala väljaehitamine.

Rulapargi rajamiseks oleme saanud toetust ligi 70 000 eurot ja kogu projekti maksumuseks kujuneb eeldatavasti 180 000 eurot. Kooli õueala korrastamine ja uue rulapargi ehitamine on valla arengukavas välja toodud prioriteedid. Seega valdav enamus on kooli õueala korrastamise heaks kiitnud.

  1. Milleks on lisaks vaja teist skateparki? 

Olemasolev rulapark on amortiseerunud. Uus betoonist ehitis on oluliselt vähem müratekitav ja noortele turvalisem.

  1. Miks ei võiks seda raha kasutada koolimaja algkooliosa elektrisüsteemi kaasajastamiseks?

Koolimaja A ja B  korpuse elektrisüsteem on auditeeritud ja vastab kehtestatud nõuetele. Paralleelselt õueala projektiga tegeleme ka kooli C korpuse elektrisüsteemide kaasajastamisega.

  1. Kuhu pannakse riided ja kus vahetatakse näiteks uiske jne?

Kõnnitee äärde tulevad pingid, kus saab jalanõusid vahetada. Ehituskonstruktsioon on projekteerija poolt välja pakutud lahendus. Muid alternatiivseid projekte pole pakutud.

  1. Mille järgi valiti asukoht?

Skeitpark tuleb Rakvere tee äärde (pildil märgitud) ning asukoht on mitme võimaliku asukoha hulgast välja valitud ja leidnud enamuse aktsepti.

 

Saksa lambakoera kutsikad, poiss ja tüdruk

Kennel Defendervil pakub müügiks EKL tõutunnistusega SAKSA LAMBAKOERA KUTSIKAID. Kutsikad on sündinud 13. märtsil 2020. Kutsikad omavad europassi, kiipi ning on saanud esmase vaktsiini.

Kaks imetoredat kutsikat (tüdruk ja poiss) soovivad leida aktiivset pererahvast ja head kodu, kus neid hoitakse ja armastatakse. Kutsikate vanemad on suurepärased näituse-, töö- ja valvekoerad ning truud sõbrad ja pereliikmed.

Kasvataja poolt igakülgne abi kutsika kasvatamisel ja kooltamisel.

Info telefonil 513 7662.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajaasustuse programm 2020

Hajaasustuse programmi kaudu eraldatud toetuse abil on eraisikutel võimalik saada rahastust järgmiste valdkondade projektidele: joogiveesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid.

  Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alate 17. veebruarist kuni 17. aprillini.

Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ning rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01. jaanuar 2020. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja omaosalus on 33,33% ja maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2019 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Kehtib 2018. aastal kinnitatud määrus.

 

Vajalikud dokumendid:

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi toetuse taotluse vastuvõtmine ja komisjoni moodustamine

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvorm

Taotluse lisa - veesüsteemid

Taotluse lisa - kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa - juurdepääsuteed

Taotluse lisa - autonoomne elektrisüsteem

Taotluse lisa - projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Arvutamise abiline

 

Uudised ja teated

II enneolematu nädala kokkuvõte

27.03.2020

On möödunud uus nädal, mil Vabariigi Valitsus kuulutas välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis. Teeme nädala kokkuvõtte ning uurime, k...  Loe edasi »

Statistika

Rahvaarv: 4837 (01.01.2020)
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2128)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1