Tähelepanu! Kadrina raudteeülesõidukoht on ajutiselt suletud alates 15. aprill kell 11.00 kuni 18. aprill kell 19.00.

Toimub uute raudbetoonplaatide paigaldamine ja asfalteerimine. Töid teostab Leonhard Weiss Viater Ehitus AS. Vabandame ebameeldivuste pärast!

 

 

Muudatus Elroni Idasuunas

Osadel päevadel on hommikune Rakvere-Tallinna rong ning õhtune Tallinna-Rakvere rong asendatud Tapa-Rakvere lõigul bussiga. Teisi liine muudatused ei puuduta. Alates 03. aprilli sõiduplaani leiab Elroni kodulehelt. 

 

 

Ohtlike jäätmete kogumisring

 

 Laupäeval, 11. mail teostab Lääne-Viru Jäätmekeskus Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel Kadrina vallas ohtlike jäätmete kogumisringi alljärgneva ajakava kohaselt:

Kadrina Vald

Algusaeg

Lõppaeg

Rõmeda (teerist)

10:00

10:20

Viitna (bussipeatuse juures parkla)

10:25

10:45

Loobu (RMK parkla)

10:50

11:10

Vohnja (kaupluse parkla)

11:20

11:40

Kihlevere kortermajade juures (kaupluse parkla)

11:50

12:10

Pariisi (teerist)

12:25

12:45

Kiku ( kortermaja juures)

12:50

13:10

Salda (ridaelamute juures)

13:15

13:35

Udriku (teerist enne Rakvere-Pärnu mnt pööramist)

13:40

14:00

Ridaküla (ridaelamute juures)

14:10

14:30

 

 

Kogumisringi raames võetakse elanikkonnalt vastu eelkõige ohtlikke jäätmeid, väiksemates kogustes elektroonikat ja külmkappe. Vastu ei võeta autorehve, mööblit ning sanitaartehnikat.

 

 

Eraparklate ja -teede ehitamise toetamine

 

Alates 15. aprillist võtab Kadrina Vallavalitsus vastu taotlusi eraparklate ehitamise ja erateede ehitus- ja remonditööde toetamiseks.

 • Parklate ehitamise toetust on õigus taotleda Kadrina vallas sõiduautode ja nendega võrdsustatud veokite parklate ehitamiseks korteriühistutel. Parklasse ehitatavate parkimiskohtade minimaalne arv on 10 kohta koos invasõiduki parkimiskohaga. Toetuse suuruseks ühe parkla kohta on 50% tehtavate tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot. Taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse ja korteriomanike üldkoosoleku otsuse koopia, millega on antud nõusolek parkla ehitamiseks ning nimetatud volitatud isik (ühistu juhatus või elamu valitseja). Koos taotlusega esitatakse kohustuslik dokumentatsioon vastavalt ehitusseadustikule, mis kooskõlastatakse ehituspetsialistiga.
   
 • Kadrina valla erateede ehitus- ja remonttööde teostamise toetust on õigus saada füüsilisel isikul või isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald ja omavad Kadrina valla haldusterritooriumil erateed või kasutavad erateed teeservituudi või kirjaliku kokkuleppe alusel. Toetuse suuruseks ühe eratee või teelõigu kohta aastas on 50% teostatud tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot aastas. Ühe tee või teelõigu kohta saab esitada ühe taotluse. Juhul, kui tee läbib mitme maaomaniku kinnistut, tuleb esitada maaomanike ühine taotlus või teiste maaomanike kirjalik nõusolek või taotleja kasuks seatud teeservituudi väljavõte notari notariaalaktist. Taotleja/d või tema poolt volitatud isik esitab vormikohase taotluse koos lisadega. Taotleja ei tohi omada taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevust Kadrina valla ja Eesti Vabariigi ees.

 

Taotluste esitamise viimane kuupäev on 14. mai 2019.

Eraparklate ehitamise taotluste vormid ja toetamise kord

Eratee ehitus- ja remonditööde teostamise vormid ja toetamise kord

 

 

 

1. klassi astujate dokumentide vastuvõtmine

Kadrina Keskkool võtab 2019/2020. õppeaastal 1. klassis õppima asuvate laste dokumente vastu alates 01. aprillist kuni 30. aprillini 2019. Kooli kantseleisse esitada lapse sünnitunnistus või sünnitõend, vanema isikut tõendav dokument, lapse tervisekaart, koolivalmiduskaart ja dokumendi pilt (3x4cm).

Info 322 5640 kantselei, 322 5643 õppealajuhataja.

 

Raamatukogu otsib meeskonda raamatukoguhoidjat!

Kadrina valla raamatukogu otsib oma meeskonda raamatukoguhoidjat ajutiselt äraoleva töötaja asendajaks.

 

Peamised tööülesanded:

 • Hulja filiaali tegevuse organiseerimine
 • töötamine graafiku alusel Kadrina põhikogus
 • kogude komplekteerimine
 • kogude korrashoid
 • kirjanduse soovitamine
 • kvaliteetse lugejateeninduse tagamine
 • töö laste ja noortega
 • tööga seotud ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine

Nõuded kandidaadile:

 • raamatukogunduslik eriharidus või selle omandamine
 • väga hea arvuti kasutamise oskus
 • raamatukogutarkvara URRAM kasutamise oskus
 • hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus
 • oskus töötada laste ja noortega
 • kohusetundlikkus ja korrektsus

Pakume:

 • meeldivat töökeskkonda
 • mitmekülgset tööd
 • täiendkoolitust

 

CV, sooviavaldus, palgasoov ja haridust tõendava dokumendi koopia saata hiljemalt 11. maiks 2019 Kadrina valla raamatukogu aadressile Viru 2, Kadrina, 45201 Lääne-Virumaa või e-posti aadressile Ene.Heide@kadrina.eeLisainfo telefonil 325 0107. Tööle asumise aeg 1. august 2019.

 

"Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

On avanenud meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" II taotlusvoor.

Projekti üldeesmärgiks on tagada inimestele paremad elutingimused ning võimaldada neil iseseisvalt ilma kõrvalise abita liikuda, toimetada ning osaleda kogukonna elus. Projekti tulemusena on loodud liikumispuudega isikule läbi eluruumi kohandamise (platvormtõstuki paigaldamine) võimalus iseseisvaks eluks, liikumiseks ja osalemiseks kogukonnas täisväärtusliku liikmena.

Taotlusi sügava puudega isiku eluruumi kohandamiseks koos lisadega saab esitada Kadrina Vallavalitsusele kuni 10.maini, saates need aadressile kadrina@kadrina.ee või tuua Kadrina vallamajja aadressil Rakvere tee 14, Kadrina.

 

Uudised ja teated

Kasemetsa kinnistu enampakkumine

18.04.2019

Kadrina Vallavalitus müüb suulise enampakkumise korras Kadrina vallale kuuluva Jõepere külas asuva Kasemetsa kinnistu registriosa number 931 katastritunnusega 27305:003:0330 pindalaga 17,4 ha. Enampakkumise alghind 43 500 eurot, pakkumise sammu su...  Loe edasi »

Statistika

Rahvaarv: 4907 (01.01.19)
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2165)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1