Kadrina Vallavalitsuse töökorraldus

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja meie kõigi tervise kaitseks palume vallavalitsuse teenistujatega suhtlemiseks eelistada telefoni ja e-kirja saatmist.

 Kohtumine vallavalitsuse tööruumides tuleb ametnikuga eelnevalt kokku leppida. Meid külastades palume kanda maski ja desinfitseerida käed.

Palume sünni registreerimiseks ja elukohateate menetlemiseks esitada elektroonne avaldus e-rahvastikuregistris.

 

Hääleta noored volikogusse!

Üheksa hakkajat noort on avaldanud soovi asuda liikmeks Kadrina valla Noortevolikogusse. Kandidaadid on Rosabel Klopp, Jürgen Lankei, Hanna-Eliise Liivak, Liis Lillemägi, Maris Piispea, Mirko Raik, Ketlin Rebane, Marta Reimal ja  Kristi Viita. Tutvu Kadrina valla Noortevolikogusse kandideerivate noortega! 

Elektrooniliselt saavad valida 14-26. aastased noored, kes elavad Kadrina vallas. Hääletus toimub infosüsteemis VOLIS. Paberkandjal saavad hääletada 14-26. aastased Kadrina valla noored ning Kadrina koolis õppijad teistest valdadest. Paberkandjal hääletus toimub 11. mail Kadrina noortekeskuses kell 12.00-19.00.

Loe lisaks Kadrina valla Noortevolikogu kohta siit!

 

 

 

 

Ole kaasatud! Anna oma panus vallaelu arendamisesse!

Kadrina valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 26. aprillist kuni 10. maini 2021, mille järel kinnitatakse valitsuse korraldusega vallaelanike hääletuse tulemused 18. mail 2021.

Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kadrina vallas. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada vaid ühe meelepärase ettepaneku poolt.

 

Hääletada saab:

  • elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID hääletuslehe kaudu
  • Kadrina valla raamatukogus ja selle filiaalides (kui COVID-19 reeglid lubavad raamatukogud avada)
  • väljalõigatud hääletuslehega Kadrina valla ajalehest Kodukant

 

Lisainfo: Kadrina valla arendusspetsialist Maris Aros, 322 5617, 5349 1160, Maris.Aros@kadrina.ee.

 

 

 

Elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetamine

Elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise teostamise toetuste vastuvõtmine toimub 26. aprillist kuni 26. maini 2021.

Elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetust on õigus saada füüsilisel isikul või isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on 1. jaanuari 2021 seisuga Kadrina vald ja kes omavad Kadrina valla haldusterritooriumil kinnistut (v.a ühisveevärgi arendamise kavas toodud piirkondades valdkondade kaupa), millel asub seaduslikul alusel püstitatud elamu või on väljastatud elamu ehitamiseks ehitusluba.

Toetust ei anta taotlejale, kes on eelneva viie aasta jooksul saanud samade tegevuste toetust teistest toetusprogrammidest või taotleja on abikõlblik hajaasustuse programmis. Toetuse suuruseks ühe majapidamise kohta aastas on 50 % teostatud tööde kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot. Projekti elluviimise maksimaalne kestvus on 6 kuud, kuid mitte hilisem kui 1. detsember 2021.

Toetuste taotluste menetlemise ja hindamise komisjoni kuuluvad esimees Aarne Laas ning liikmed Lea Uueni, Ülle Visnapuu, Aivar Aruja ja Meelis Salm.

 

 

 

Statistika

Rahvaarv: 4809 seisuga 01.03.21
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2148)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1