Lääne-Virumaa kaunis kodu

Hea kadrinlane, anna teada Kadrina valla kaunist kodust! Konkurss „Lääne-Virumaa kaunis kodu 2020" toimub sel aastal juba 23. korda.

Seoses eriolukorraga riigis on konkursi toimumise aeg sel aastal aga hilisem. Ootame kandidaate ning nende kontakte hiljemalt 10. juuni e-posti aadressile lisete.laisaar@kadrina.ee. Lisaks kaunitele eramutele on esitamisele oodatud ka korterelamud oma kaunite ümbrustega, tööstusmaastikud, ühiskondlike hoonete kaunid ümbrused, külaplatsid.

PS! Kadrina valla kauni kodu kandidaati esitades, kooskõlasta see ka objekti pererahvaga. Konkursil saavad osaleda ainult selleks omanikupoolse nõusoleku andnud kodud.

 

 

 

1. klassi astujate vastuvõtt

Seoses eriolukorraga hakkab Kadrina Keskkool alates 4. maist kuni 22. maini 2020.a 2020/2021. õppeaastal 1. klassis õppima asuvate laste dokumente vastu võtma elektrooniliselt või posti teel aadressil: Kadrina Keskkool, Rakvere tee 4, Kadrina, Lääne-Virumaa 45201.

Palun saata digiallkirjastatud avaldus e-posti aadressile: hannely@kadrina.edu.ee. Võimalusel lisada taotlusele skaneering või koopia lapse dokumendist (sünnitõend või rahvastikuregistri väljavõte).

Kui Rajaleidja on soovitanud õpinguid erivajadustega õpilaste klassis, siis palun teha vastav märge taotlusele (Muu oluline teave lapse kohta).

Alates 03. augustist kuni 14. augustini palume tuua kooli kantseleisse täiendavalt järgmised dokumendid:

  • lapse tervisetõend perearstilt
  • dokumendifoto 3x4 cm
  • koolivalmiduskaart

Taotluse vormi leiate Kadrina Keskkooli kodulehelt dokumentide alt https://www.kadrina-kool.edu.ee/est/dokumendid

Vajadusel täiendav info tel 322 5640 (kooli kantselei)

 

Uudised ja teated

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

28.05.2020

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201...  Loe edasi »

Statistika

Rahvaarv: 4837 (01.01.2020)
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2128)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1