Seoses kantseleispetsialisti puhkusega on 19.-25. oktoobril 2020 kantselei suletud.

Sünni registreerimiseks ja elukohateate menetlemiseks esita elektroonne avaldus e-rahvastikuregistris.

Kiireloomuliste küsimuste korral seoses sünni registreerimise ja elukoha muutmisega palume pöörduda maakonna keskuse kohalikku omavalitsusse, Rakvere Linnavalitsusse.

Vabandame ebamugavuste pärast!

 

Lääne-Virumaa teadliku vanemluse tugirühm

Lääne-Virumaa teadliku vanemluse tugirühm annab võimaluse kohtuda kõigil, kes tunnevad, et vajavad vanemlikku kogemusnõu ja/või on valmis seda ise jagama. Sel aastal kohtub tugirühm videosilla vahendusel.

Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele.

Tugirühma kohtumised toimuvad iga kuu teisel neljapäeval kell 17.30–19.00.

2020/21 õppeaastal kohtume:

  • 12. novembril
  • 10. detsembril
  • 14. jaanuaril
  • 11. veebruaril
  • 11. märtsil
  • 08. aprillil
  • 13. mail

Tugirühma veavad Harno Rajaleidja psühholoog Liine Toming, Rakvere Sotsiaalkeskuse psühholoog Maarika Kongi ning Harno Rajaleidja sotsiaalpedagoogid Annika Pärnamägi ja Annika Villmann.

Tugigrupp toimub Zoomi vahendusel. Tugigrupis osalemiseks ei ole vaja Zoomi programmi alla laadida! Tugigrupiga saab liituda, vajutades kokkulepitud kellaajal ajal e-posti aadressile saadetud lingile. Virtuaalne vestlusring avaneb teie kasutatavas veebilehitsejas. Kontrollige, et mikrofoni ja kaamera kasutamine oleksid Teie arvuti ja veebilehitseja seadetes lubatud.

Registreerimiseks palume saata e-kirja aadressile annika.villmann@harno.ee. Lingi osalemiseks saadame registreerunutele. 

 

Kadrina Noorsportlaste Fond jagab taas toetust

Toetuse jagamise aluseks on uus kord, millega tuleb kõikidel huvilistel eelnevalt tutvud, sest vana korra alusel esitatud taotlusi ei võeta arvesse! Korra ja taotluse blanketi leiad Kadrina spordi kodulehelt. Taotlusi saab esitada kuni 1. novembrini.

Kadrina valla noorsportlaste fond toetab noorsportlaste treeningettevalmistust, võistlus- ja treeningvarustuse soetamist, osalemist nii valla sisestel kui ka väljaspool Kadrina valda toimuvatel tasulistel treeningutel ja sõidukulude kompenseerimisel.

Toetuse saamise avaldusi saavad esitada nii sportlased ise, nende vanemad või treenerid kuni 1. novembrini. Digitaalselt allkirjastatud taotlus esitada e-posti aadressile noorsportlased@gmail.com. Paberkandjal taotlusi ei arvestata.

Toetuse saamiseks tuleb sihtasutuse juhatusele esitada järgmised dokumendid:

  • etteantud vormis taotlus, milles on ära toodud taotleja nimi, lühike elulookirjeldus, taotletav summa ja selle kasutamise täpne eesmärk/vajadus, arvelduskonto number;
  • ülevaade kahe viimase aasta sportlikust tegevusest;
  • alla 18-aastase taotleja puhul hooldusõigusliku isiku digitaalselt allkirjastatud nõusolek toetuse taotlemiseks

Toetuse saamisega kaasneb kohustus esitada kuludokumendid! Eelmises taotlusvoorus toetuse saanud ei saa enne kuludokumentide esitamist uut taotlust esitada.

Taotlused vaatab läbi viieliikmeline komisjon kooseisus esimees – Kaul Augasmägi, Rait Karus, Rutt Kuusemäe, Margus Martin ja Robert Salep.

Fondi on võimalik teha annetusi Sihtasutus Kadrina Spordikeskus arveldusarvele EE87 2200 2210 6542 2075 (selgitusse palume märkida – Kadrina Noorsportlaste Fond).

 

Reovee käitlemise küsitlus

Koostöös Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaametiga viib Kadrina Vallavalitsus läbi küsitlust kohtkäitlusrajatiste seisukorra hindamiseks kinnistutel, kus ei ole liitumist ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga.

Küsitluse eesmärgiks on hinnata kinnistute reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorda, toimimist, investeeringute vajadust ja reovee käitlemist. Küsitluse tulemusena luuakse üksikmajapidamises kasutatavate reoveepuhastussüsteemide andmebaas, mis on oluline ja vajalik omanike nõustamiseks ja juhendamiseks.

Kasulikku lugemist:

Reovee puhastamine hajaasustusaladel. Miks ja kuidas?

Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Küsitluse läbiviimine on üks osa reovee kohtkäitlusrajatiste kontrollist. Edaspidi teostab kohaliku omavalitsus esindaja koostöös Keskkonnainspektsiooniga ka kohapealseid kontrolle reoveekäitlussüsteemide kontrollimiseks.

 Küsitlusleht on digitaalselt kättesaadav eesti keeles, vene keeles ja paberkandjal küsitluslehe saab valla keskkonnaspetsialistilt.

Palume täita küsitlusleht ning valikvastustega variantide juures märkida sobiva vastuse kasti „X".

Täidetud küsitlusleht palun saata e-posti aadressile lea.uueni@kadrina.ee või tuua/saata  Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, Kadrina alevik, 45201.

 

Jäätmejaam võtab vastu biolagunevate aia- ja haljastusjäätmeid

Alates 2. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2020 on Kadrina jäätmejaama lahtiolekuaegadel (E, R 10-17, K 11-16, L 10-15) võimalik tuua jäätmejaama juurde kohale toodud konteineritesse biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid ning puu- ja põõsaste oksi. Väljaspool jäätmejaama lahtiolekuaegasid jäätmeid vastu ei võeta ja konteinerite kõrvale on jäätmete maha panemine keelatud - meil on videovalve!

Kilekottides toodud biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (lehed, taimevarred, õunad jne) tuleb toojal endal tühjendada konteinerisse, tühjad kilekotid tuleb võtta kaasa või anda jäätmejaama. Puude ja põõsaste oksad tuleb toojal eraldada teistest aia- ja haljastusjäätmetest ning viia teise konteinerisse (jälgi konteineril olevaid märgistusi või küsi juhiseid jäätmejaama töötajalt). Kilekottidega ei tohi haljastusjäätmeid ega oksi konteineritesse panna, sest täitunud konteinerite sisu viiakse kompostimisväljakule ning konteinerites olevaid biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid üle ei sorteerita. Kui jäätmete hulgas on ka kilekottides jäätmeid- siis on kogu konteineritäis kompostimiseks kõlbmatu (kilekotid ei ole komposteeruv materjal) ning jäätmed võetakse vastu olmejäätmetena, mille vastuvõtuhind on kordades kõrgem ning biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete eraldi kokku kogumine ei täida eesmärki.

Loodame, et kasutate aia- ja haljastusjäätmete tasuta üleandmise võimalust vastutustundlikult, see tähendab, et konteineritesse tuuakse ainult biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid ning puude ja põõsaste oksi, siis saame samasugust võimalust kasutada ka järgnevatel aastatel!

 

 

Uudised ja teated

Ülesõidu remont Kehras mõjutab üksikute rongide sõiduplaani

22.10.2020

Kehra raudteeülesõidu remonttööde tõttu on 29. oktoobril ja 2. novembril muudatusi kolme hilisõhtuse Aegviidu liini reisi sõiduplaanides. Mõnevõrra muutub ka Tallinna-Rakvere reisi väljumisaeg. Muudatused puudutavad üksnes hilisõhtuseid reise – ko...  Loe edasi »

 

Statistika

Rahvaarv: 4837 (01.01.2020)
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2128)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1