Oodatud on ettepanekud arengukava muutmiseks

Algatatud on valla arengukava aastateks 2019-2035 muudatusettepanekute esitamine, mille protsessis ootame teie kaasamõtlemist selles, milliseid lahendamist vajavaid probleeme te näete ja milline peaks elu vallas olema. 17. juunil algatas Kadrina Vallavolikogu Kadrina valla arengukava aastateks 2019-2035 muutmise, et viia see kooskõlla vahepeal toimunud arengutega. Ettepanekuid vallaelanikelt arengukava uuendamise osas oodatakse hiljemalt 20. juuliks 2020 aadressile kadrina@kadrina.ee.

 

Algab kaasava eelarve ettepanekute esitamine

Algab 2020. aasta kaasava eelarve ettepanekute esitamine ning nende kogumine. Ka tänavune kaasava eelarve summa valla eelarvest on 15 000 eurot.

Eelneva aasta kogemustest soovitame juba varakult eeltööga alustada. Mõelda hoolikalt ideed läbi, mis on olulised ja ootavad enim teostamist. Mida suurem on kasusaajate ja toetajate hulk seda tõenäolisem on, et idee ka teoks saab. Kogu kaasava eelarve protsess alustades ettepanekust, teostatavusest ja lõpetades eelarvega vajab süvenemist ning põhjalikku eelarve planeerimist.

Tingimustele vastavad ettepanekud lähevad rahvahääletamisele. Enim hääli saanud objekt viiakse ellu 12 kuu jooksul.

Esitamise tähtaeg on 22. juuni kuni 21. juuli 2020. Ettepanekud esitada meili teel aadressil: kadrina@kadrina.ee. Ettepaneku vorm.

Tekkinud küsimustega pöörduda arendusspetsialisti Maris Arose poole Maris.Aros@kadrina.ee või 322 5617, 5349 1160.

 

 

Uudised ja teated

Jõetaguse harjutusväljakult kostab laske 18. juulil

10.07.2020

18. juulil 2020, ajavahemikul 9:00 - 17:00 toimub Jõetaguse harjutusväljakul laskevõistlus "Tormihoiatus 2020". Võistlusel osalevad litsentseeritud laskesportlased Viru Laskeklubist ja teistest Eesti SRA-laskespordi klubidest. Võistluse korraldab ...  Loe edasi »

Statistika

Rahvaarv: 4837 (01.01.2020)
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2128)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1