Selgus enim hääli saanud kaasava eelarve ettepanek

Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekute poolt sai hääletada 25. aprillist kuni 9. maini 2022. Hääletada oli võimalik elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, paberkandjal raamatukogudes ja ajalehe väljatrükil. Vallaelanike hääletusel sai osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht oli Eesti rahvastikuregistri andmetel Kadrina vallas. Iga vallaelanike hääletusel osalev isik sai hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt.

Kaasava eelarve komisjoni ettepanekul suunati hääletusele kaks ettepanekut:

1. Ridaküla tiigi saare lava ehitamine

2. Jõulinnaku Rajamine

Infosüsteemis VOLIS hääletas 94 ja paberkandjal 26 isikut (kokku oli 120 hääletajat).

Hääletamistulemused olid järgnevad:

1. Ridaküla tiigi saare lava ehitamine                   e- hääli  73  paberkandjal  22  kokku  95

2. Jõulinnaku Rajamine                                           e- hääli  25  paberkandjal   4  kokku  25

Kaasava eelarve vallaelanike hääletamise tulemusena kuulub elluviimisele enim hääli kogunud ettepanek „Ridaküla tiigi saare lava ehitamine".

Kadrina valla kaasa eelarve hääletamine

Kadrina valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 25. aprillist kuni 9. maini 2022, mille järel kinnitatakse valitsuse korraldusega vallaelanike hääletuse tulemused 16. mail 2022.

Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kadrina vallas. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada vaid ühe meelepärase ettepaneku poolt.

Hääletada saab:

  • elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.
  • hääletuslehe kaudu Kadrina valla raamatukogus ja selle filiaalides.
  • väljalõigatud hääletuslehega Kadrina valla ajalehest Kodukant, hääletusleht tuua või saata hiljemalt 10.05.2022 Kadrina vallamajja, aadressil Rakvere tee 14.

Lisainfo: Kadrina valla arendusspetsialist, kaasava eelarve projektijuht Maris Aros, 322 5617, 5349 1160, Maris.Aros@kadrina.ee

Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekuid esitati 1. märtsis kuni 1. aprillini, laekus kaks ettepanekut. Ettepanekud vaatas läbi hindamiskomisjon, koosseisus Kairit Pihlak, Aivar Aruja, Siim Umerov ja Maris Aros. Vallaelanike hääletusele kvalifitseerusid mõlemad ettepanekud.

 

Kaasava eelarve ettepanekud on järgmised:

Ettepanek nr 1. Ridaküla tiigi saare lava ehitamine, eeldatav maksumus 15 000 eurot.
Idee elluviimisel rajatakse Ridaküla tiigi saarele lava, millel oleks võimalik pidada kontserte ja vabaõhu üritusi. Lava seob terviklikuks kogu Ridaküla pargi ala. Eesmärk on saare lavale planeerida erinevaid üritusi, millest saavad osa võtta nii lapsed ja noored, kui ka kõik täiskasvanud ja eakad. Samuti saavad lava kasutada kõik soovijad oma lavastuste/kavade planeerimiseks. 

Ettepanek nr 2. Jõulinnaku rajamine, eeldatav maksumus 15 000 eurot.
Idee elluviimisel rajatakse Rakvere tee 4 kinnistule jõulinnak, mis koosneb 6 eri kõrgusel paiknevast lõuatõmbetorust, neljal eri kõrgusel asuvast jõutõmbetorust, varbseinast, rippredelist, kahest eri laiuses rööbaspuudest ja seljatõmbepingist. Eesmärk on soodustada Kadrina valla elanike kehalist aktiivsust, edendada tervislikke eluviise ning mitmekesistada elukeskkonda, mis ühise koosmõjuna suurendavad Kadrina valla kui elukoha atraktiivsust. 

Kadrina valla kaasav eelarve 2022

Algab 2022. aasta kaasava eelarve ettepanekute kogumine.

Summa suurus on 15 000 eurot. Kaasava eelarve objektide kohta võib esitada ettepanekuid nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Kõigepealt aga tasub tutvuda kaasava eelarve menetlemise korraga, mis on avaldatud valla kodulehel: Kadrina valla kaasava eelarve menetlemise kord.

Ettepanekuid saab esitada 1. märtsist – 1. aprillini, täidetud vorm ja lisadokumendid saata aadressile: kadrina@kadrina.ee või tuua paberkandjal vallakantseleisse. Esitamiseks mõeldud vormi leiad kodulehelt: kaasava eelarve ettepaneku vorm.

Tingimustele vastavad ettepanekud lähevad rahvahääletusele.