Eelarvestrateegiad

Kadrina  valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026 seletuskiri (esimene lugemine 28.09.2022)
Tabelid eelarvestrateegia 2023-2026 (esimene lugemine 28.09.2022)
Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2022.2025
Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024
Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023
Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022
Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2021
Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

Korrad

Kadrina valla finantsjuhtimise kord

Kadrina valla eelarvest kultuuri-, spordi-, ja noorsootööalaste ürituste toetamise kord

Kadrina Vallavalitsuse palgajuhend

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Kadrina valla kaasava eelarve menetlemise kord

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Kadrina valla raamatupidamise sise-eeskiri

 

Kadrina valla 2021. aasta eelarve

Lühiülevaade Kadrina valla 2021. aasta eelarve täitmisest
Eelarve täitmise aruanne

Kadrina valla 2021. aasta eelarve

Lisa 1
Lisa 2

Kadrina valla 2021. aasta eelarve lühiülevaade

Kadrina valla 2021. aasta teine lisaeelarve
Kadrina valla 2021. aasta lisaeelarve

Seletuskiri Kadrina valla 2021. aasta eelarve teiseks lugemiseks tehtud muudatustele
seletuskirja lisa 1
seletuskirja lisa 2
EELNÕU Kadrina valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine
Lisa 1
Lisa 2
Seletuskiri

EELNÕU Kadrina valla 2021. aasta eelarve esimene lugemine

Lisa 1 eelnõu Kadrina valla 2021. aasta eelarve
Lisa 2 eelnõu Kadrina valla 2021. aasta eelarve
Eelnõu seletuskiri Kadrina valla 2021. aasta eelarve

 

Kadrina valla 2020. aasta eelarve

Kadrina valla 2020. aasta eelarve täitmise aruanne

Lühiülevaade Kadrina valla 2020. aasta eelarve täitmisest
Kadrina valla 2020. aasta eelarve
Kadrina valla 2020. aasa lisaeelarve

Kadrina valla 2020. aasta eelarve lühiülevaade

EELNÕU Kadrina valla 2020. aasta vastuvõtmine 2. lugemine - seletuskiri
Lisa 1
Lisa 2

EELNÕU Kadrina valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine
Lisa 1
Lisa 2
seletuskiri

EELNÕU Kadrina valla 2020. aasta eelarve 1. lugemine
Lisa 1 eelnõu Kadrina valla 2020. aasta eelarve
Lisa 2 eelnõu Kadrina valla 2020. aasta eelarve
Seletuskiri eelnõu Kadrina valla 2020. aasta eelarve

 

Kadrina valla 2019. aasta eelarve

Kadrina valla 2019. aasta teine lisaeelarve
Kadrina valla 2019. aasta lisaeelarve
Kadrina valla 2019. aasta eelarve
Kadrina valla 2019. aasta eelarve lühiülevaade

Kadrina valla 2019. aasta eelarve eelnõu seletuskiri

Eelarve eelnõu lisad

Määruse "Kadrina valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine" eelnõu

Kadrina valla 2019. aasta eelarve parandusettepanekud seletuskirjaga

 

Kadrina valla 2018. aasta eelarve

Kadrina valla 2018 aasta eelarve

Kadrina valla 2018 aasta lisaeelarve