Hulja aleviku Kooli tn 6 detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

 

Kadrina Vallavalitsus võttis 18. juuni 2019 otsusega nr 141 vastu Hulja aleviku Kooli tn 6 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek on ajavahemikus 22.07.19 – 05.08.19 Kadrina vallamajas tööpäeviti kella 9.00-16.00, reedeti kella 14.00 ja valla veebilehel.

 Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 06. augustil 2019 kell 15.00 Kadrina vallamaja II korruse saalis.

Detailplaneeringu eesmärk on Kooli tn 6 kinnistu (27305:002:0201, pindalaga 1710 m2) kinnistu jagamine, hoonete ehitusõiguse, tehnovõrkude asukohtade, haljastuse ja heakorra planeerimine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneering ei muuda Kadrina valla üldplaneeringut.

 

Kooli 6 DP joonis

Kooli 6 DP seletuskiri

Kooli 6 DP kooskõlastus

 

Tammepargi kinnistu korterelamute ala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

 

Kadrina Vallavolikogu võttis 26. juuni 2019 otsusega nr 105 vastu Tammepargi korterelamute ala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek on ajavahemikus 22.07 – 21.08.19 Kadrina vallamajas tööpäeviti kella 9.00-16.00, reedeti kella 14.00 ja valla veebilehel.

 Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 22. augustil 2019 kell 15.00 Kadrina vallamaja II korruse saalis.

Detailplaneeringu asukoht on 16 591 m2 ala Tammepargi kinnistul (27202:001:0138, pindalaga 64 093 m2, üldkasutatav maa) Kadrina alevikus.

Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine, hoonestusprintsiipide ja hoonete arhitektuursete tingimuste määramine, tehnovõrkude, teede võrgu, haljastuse ja heakorra planeerimine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneering  ei muuda Kadrina valla üldplaneeringut.

 

Tammepargi DP seletuskiri

Tammepargi DP situatsiooniskeem

Tammepargi DP põhijoonis

Tammepargi DP tehnovõrgud

Tammepargi DP kooskõlastused