Tammepargi kinnistu korterelamute ala detailplaneering

 

Kadrina Vallavolikogu võttis 26. juuni 2019 otsusega nr 105 vastu Tammepargi korterelamute ala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek oli ajavahemikus 22.07-21.08.2019.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 22.08.2019 Kadrina vallamajas. Avalikul arutelul detailplaneeringu põhilahendusi muutvaid ettepanekuid ei tehtud.

 

Tammepargi detailplaneering

Kooskõlastused

Lisad

Tehnilised tingimused

 

Hulja aleviku Tõnismäe 6 detailplaneeringu algatamine

 

Kadrina Vallavalitsuse 10.12.2019 korraldusega nr 265 algatati Hulja alevikus Tõnismäe 6 kinnistule (27202:001:0288) pindalaga 1351 m2 detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk kinnistul kehtivate hoonestustingimuste muutmine. Kavandatav tegevus on kooskõlas Kadrina valla kehtiva üldplaneeringuga.