Kadrina Keskkooli IT-vahendite ostmine

Kadrina Keskkool kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kadrina Keskkooli IT-vahendite ostmine".

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 31. maiks 2021 kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile hange@kadrina.edu.ee.

Hankedokument

Hankelepingu projekt

Pakkumuse maksumuse tabel

Spetsifikatsioon

 

Kadrina paisjärve uuringud

 Hange "Kadrina paisjärve uuringud" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kadrina paisjärve uuringud".

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 27. aprill 2021. aastal kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee.

Hankega seotud täpsustavatele küsimustele puhul pöörduda keskonnaspetsialist Lea Uueni poole, telefonil 322 5620 või e-posti kaudu lea.uueni@kadrina.ee.

Hankedokument

Lepingu projekt

Edukaks tunnistati Maver OÜ.

 

Rattapargi projekteerimise- ja ehitustööd

 Hange "Rattapargi projekteerimis- ja ehitustööd" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Rattapargi projekteerimis- ja ehitustööd".

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 13. aprill 2021. aastal kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee

Hankedokument

Tehniline kirjeldus

Lisad

Edukaks tunnistati BR BMX MTÜ.

 

Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2021. aastal

 Hange "Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2021. aastal" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke „Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2021. aastal".

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 05. aprill 2021. aastal kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Edukaks tunnistati ÜLE OÜ.

 

Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont

 Hange "Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära „Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont".

Hankija hindab ja võrdleb ainult neid pakkumusi, mis vastavad hankedokumentides kirjeldatud nõuetele. Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on madalaim pakutud hind. Pakkuja jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui pakutav hind ületab hankelepingu eeldatava maksumuse ja hankija finantseerimisvõimalused.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 30. märtsiks 2021. aastal kell 10.00. Pakkumused esitada e-postil kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Lisad

Edukaks tunnistati Eesti Keskkonnateenused AS.

 

Kadrina Keskkooli inventari ostmine ja paigaldamine

 Hange "Kadrina Keskkooli inventari ostmine ja paigaldamine" on lõppenud!

Kadrina Keskkool kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kadrina Keskkooli inventari ostmine ja paigaldamine". Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31. märts 2021.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 12. veebruariks 2021. aastal kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile info@kadrina.edu.ee.

Hankedokument

Mööbli spetsifikatsioon

Edukaks tunnistati Pative OÜ.

 

Kadrina spordihoone treeningsaali renoveerimine

 Hange "Kadrina spordihoone treeningsaali renoveerimine" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kadrina spordihoone treeningsaali renoveerimine". Hankelepingu täitmise tähtaeg on 01. märts 2021. Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 02. veebruariks 2021. aastal kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Lisa 1 - kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

Lisa 2 - hankedokumentide tingumustega nõustumise kinnitus

Lisa 3 - tööde kirjeldus

Edukaks tunnistati OTO EHITUS OÜ.

 

Puude raiumine Kadrina alevikus

 Hange "Puude raiumine Kadrina alevikus" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus on algatanud hankemenetluse, et leida raietööde kogemustega ettevõte või kvalifitseeritud arborist, kes langetaks Kadrina alevikus 65 paplit, mille läbimõõt on 50-60 cm ja realiseeriks kõik tekkivad raiejäätmed.

Vabas vormis pakkumused, mis sisaldavad pakkuja nime, kontaktandmeid ja tööde maksumust eurodes ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga, tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-postile kadrina@kadrina.ee hiljemalt 26. jaanuariks 2021. aastal kell 10.00.

Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on madalaim pakutud hind. Pakkuja jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui pakutav hind ületab eeldatavat tööde maksumust.

Täiendav info: abivallavanem Aarne Laas, 5246 009

Tehniline kirjeldus

Puude asukoht

Edukaks tunnistati Tehnoton OÜ.