2019. aastal algatatud hanked

Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine 2020. aastal

 Hange "Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine 2020. aastal" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine 2020. aastal". Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 15. novembril kell 10.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Objektide nimekiri ja kindlustussummad

Pakkumuse vorm

Edukaks tunnistati Salva Kindlustuse AS.

Rajatraktori ostmine

 Hange rajaktraktori ostmiseks on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke (213244) rajatraktori ostmine, vastavalt Kadrina valla terviseradade väljaarendamise põhiprojektile „Kadrina terviseradade väljaarendamine".

Link hankele https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1603070/general-info

Edukaks tunnistati Kessu Oy.

Kadrina spordikeskuse ümberehitus

 Hange "Kadrina spordikeskuse ümberehitus" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke (213214) Kadrina spordihoone jõusaali, fuajee ja trepikodade renoveerimiseks vastavalt sisearhitektuursele põhiprojektile „Kadrina Spordikeskuse ümberehitus".

Link hankele https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1602866/general-info

Edukaks tunnistati OÜ Oto Ehitus.

5-kohalise mahtuniversaali ostmine Kadrina vallale

 Hange "5-kohalise mahtuniversaali ostmine Kadrina vallale" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus ostab sotsiaaltöötajatele ametiülesannete täitmiseks 5-kohalise mahtuniversaali. Kõigil soovijatel on võimalus esitada omapoolne pakkumus hiljemalt 17. september kell 10.00. 

 On muudetud hanke "5-kohalise mahtuniversaali ostmine Kadrina vallale" tehnilisi tingimusi ja hankelepingu tingimusi.

Suuremad muudatused:

  1. Pakkumise tähtaega on pikendatud kuni 17. septembrini 2019 aastal
  2. Kustutatud on: „ WLTP standardi järgi"
  3. Esimeste udutulede kurvifunktsioon on ära jäetud
  4. Taga võib olla ka aknaga luuk
  5. Porikummid on ära jäetud
  6. Tarneaega on pikendatud 45. päevani lepingu sõlmimisest
  7. Muudetud on hooldusega seotud informatsiooni sõnastust ja ära on jäetud vahetatavate varuosade hinnad.

Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee. Pakkumise tegemisel palun lähtuda lisatud dokumendist: Mahtuniversaali tehnilised tingimused ja hanketingimused

Edukaks tunnistati OÜ Wiru Auto.

Vohnja spordiplatsi multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine

 Hange "Vohnja spordiplatsi multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsuse kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva ehitustööde hanke "Vohnja spordiplatsi multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 22. august kell 11.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Eskiisprojekt

Joonis

Edukaks tunnistati Lars Laj Eesti OÜ.

Ristisalu ehitustööd

 Hange "Ristisalu ehitustööd" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsuse kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära "Ristisalu ehitustööd". Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 29. juuli kell 11.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

Edukaks tunnistati Timtar Grupp OÜ.

Kadrina spordihoone parkla ehitus

 Hange "Kadrina spordihoone parkla ehitus" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsuse kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära „Kadrina spordihoone parkla ehitus". Planeeritav tööde algus on 1. august 2019 ning eeldatav tööde lõpp on 15. september 2019. Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 20. juuni kell 10.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Hankelepingu projekt

Vorm 1

Vorm 2

Vorm 3

Tehniline kirjeldus

Lisa 1

Lisa 2

Hange tühistati.

Muru niitmine Kadrina valla haljasaladel 2019

Hange "Muru niitmine Kadrina valla haljasaladel 2019" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära "Muru niitmine Kadrina valla haljasaladel 2019". Planeeritav tööde algus on 1. juuli 2019 ning eeldatav tööde lõpp on 31. oktoober 2019. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. juuniks kell 10.00. Pakkumused saata aadresile aadressil kadrina@kadrina.ee.

Töövõtuleping

Pakkumuste esitamise ettepanek

Vorm 1

Vorm 2

Vorm 3

Tehniline kirjeldus

Tehnilise kirjelduse lisad

Edukaks tunnistati Jõgeva Elamu Halduse AS.

Koristus Kadrina keskkooli hoones

 Hange "Koristus Kadrina keskkooli hoones" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetlusena riigihanke Kadrina Keskkooli hoone ruumidele koristusteenuse ostmiseks. Hanke viitenumber Riigihangete registris 210040. Täpsem informatsioon hanke kohta on leitav Riigihangete registri leheküljel. Pakkumuse esitamise tähtpäev on 27. juuni kell 09.00.  Kontaktisik Meelis Salm 322 5606, 5336 4403.

Edukaks tunnistati Koduhooldus OÜ.

Bussijaamade, avalike platside ja tänavate koristus ning prügikastide tühjendamine

 Hange "Bussijaamade, avalike platside ja tänavate koristus ning prügikastide tühjendamine" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära "Bussijaamade, avalike platside ja tänavate koristus ning prügikastide tühjendamine". Planeeritav tööde algus 1. juuli 2019 ning eeldatav tööde lõpp on 31. detsember 2020. Pakkumus peab olema jõus 30 päeva. Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 17. juuniks kell 10.00. Pakkumised esitada kirjalikult Rakvere tee 14, Kadrina alevik või kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Lisa 1 - töövõtulepingu projekt

Vorm 1

Vorm 2

Vorm 3

Edukaks tunnistati Kadrina Kommunaal OÜ.

Jürimõisa bussipeatuse ootekoja paigaldamine

 Hange "Jürimõisa bussipeatuse ootekoja paigaldamine" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuultub välja hanke "Jürimõisa bussipeatusesse ootekoja paigaldamine" Kadrina Vallavalitsuse poolt finantseeritava Jürimõisa bussiootekoja ehitustööde teostamiseks vastavalt EXTech Design OÜ  reg. nr. 11967596 poolt 2018 aastal koostatud projektile ( Töö nr: 1854). Planeeritav ehitustööde algus on juuli 2019 ning eeldatav periood on 45 päeva. Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 17. juuni kell 10.00. Pakkumised esitada kirjalikul aadressile Rakvere tee 14, Kadrina alevik või e-posti aadressil kadrina@kadrina.ee.

Projekti kooskõlastus

Hankedokument

Töövõtuleping

Pakkumuse vorm

Kinnitusvorm

Pakkujad puudusid.

Teeäärte niitmine Kadrina vallas

 Hange "Teeäärte niitmine Kadrina vallas" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Teeäärte niitmine Kadrina vallas" Kadrina Vallavalitsuse poolt finantseeritavate teeäärte niitmistööde teostamiseks. Planeeritav tööde  algus on 17. juunil 2019 ning eeldatav tööde lõpp on 15. oktoobril 2019. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12. juuni kell 10.00. Pakkumised esitada kirjalikul aadressile Rakvere tee 14, Kadrina alevik või e-maili aadressile kadrina@kadrina.ee.

Hankekirjeldus

Hinnapakkumus

Kinnitusvorm

Lepinguvorm

Pakkumiste esitamise ettepanek

Edukaks tunnistati Kadrina Kommunaal OÜ.

Kadrina esmatasandi tervisekeskus. Omanikujärelvalveteenus.

 Hange "Kadrina esmatasandi tervisekeskus. Omanikujärelvalveteenus" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Kadrina Vallavalitsuse poolt finantseeritava projekti Kadrina esmatasandi tervisekeskus (projekt nr 2014-2020.2.04.16-0022) raames teostatavatele ehitustöödele omanikujärelevalve teenuste osutamise. Planeeritav ehitustööde algus on juuni 2019 ning eeldatav periood on 14 kuud. Pakkumised esitada hiljemalt 05. juuniks kell 10.00. Pakkumised esitada aadressile kadrina@kadrina.ee.

Hanke kirjeldus

Hinnapakkumine

Ajagraafiku vormid

Hankelepingu esialgsed tingimused

Edukaks tunnistati OÜ IBG-EHITUS.

Kadrina keskkooli köögitarvikud

 Hange "Kadrina keskkooli köögitarvikud" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus korraldab pakkumusmenetluse Kadrina Keskkoolile köögitarvikute soetamiseks. Palume esitada köögitarvikute maksumus (koos tarnimisega aadressile Rakvere tee 4, Kadrina 45201, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond) eurodes, täpsusastmega kaks kohta peale koma, ilma käibemaksuta. Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 23. mail. Pakkumised esitada aadressile kadrina@kadrina.ee.

Tehniline kirjeldus

Hankelepingu täitmise programm

Edukaks tunnistati Bestmark Suurköökide AS.

Kadrina keskkooli köögi ahi

 Hange "Kadrina keskkooli köögi ahi" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus korraldab pakkumusmenetluse Kadrina Keskkooli kööki ahju ostmiseks. Palume esitada ahju maksumus (koos tarnimisega aadressile Rakvere tee 4, Kadrina 45201, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond ja paigaldamise, seadistamise, personali väljaõppe, dokumentatsiooni üleandmisega) eurodes, täpsusastmega kaks kohta peale koma, ilma käibemaksuta. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23. mail. Pakkumised esitada aadressile kadrina@kadrina.ee.

Tehniline kirjeldus

Hankelepingu täitmise programm

Edukaks tunnistati Bestmark Suurköökide AS.

Kadrina keskkooli söökla iseteeninduslett

 Hange "Kadrina keskkooli söökla iseteeninduslett" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus korraldab pakkumusmenetluse Kadrina Keskkooli sööklale iseteenindusleti ostmiseks. Palume esitada iseteenindusleti maksumus (koos tarnimisega aadressile Rakvere tee 4, Kadrina 45201, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond ja paigaldamise, seadistamise, personali väljaõppe, dokumentatsiooni üleandmisega) eurodes, täpsusastmega kaks kohta peale koma, ilma käibemaksuta.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 23. mail. Pakkumised esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

Tehniline kirjeldus

Hankelepingu täitmise programm

Edukaks tunnistati Bestmark Suurköökide AS.

Kadrina keskkooli hoone rekonstrueerimine

 Hange "Kadrina keskkooli hoone rekonstrueerimine" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus korraldab pakkumusmenetluse ideekonkursi (avalik arhitektuurivõistlus) "Kadrina Keskkooli hoone rekonstrueerimine" korraldamiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26. aprill kell 10.00. Pakkumised saata aadressile kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Edukaks tunnistati MTÜ Eesti Arhitektide Liit.

Kadrina lasteaed Sipsik mänguväljakud

 Hange "Kadrina lasteaed Sipsik mänguväljakud" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina Lasteaed Sipsik mänguvahendid". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23. aprill kell 10.00. Pakkumised esitada aadressile kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Lisa 1

Edukaks tunnistati MoTeh OÜ.

Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2019. aastal

 Hange "Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2019. aastal" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära "Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2019. aastal". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25. aprillil kell 10.00. Pakkumised esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Edukaks tunnistati Eesti Keskkonnateenused AS.

Jõulinnaku varustuse soetamine ja paigaldamine

 Hange "Jõulinnaku varustuse soetamine ja paigaldamine" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Jõulinnaku varustuse soetamine ja paigaldamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22. aprillil kell 11.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Edukaks tunnistati SS Jõulinnakud OÜ.

Discgolfi raja varustuse soetamine

 Hange "Discgolfi raja varustuse soetamine" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piismäära "Discgolfi raja varustuse soetamine". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22. aprillil kell 11.00. Pakkumised esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Edukaks tunnistati Discsport OÜ.

Kadrina terviseraja valgustus

 Hange "Kadrina terviseraja valgustus" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina Terviseraja valgustus". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22. aprillil kell 10.00. Pakkumised esitada adressil kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Töömahtude loend

Elektrivarustuse asendiskeem

Edukaks tunnistati Omar Engineering OÜ.

Kadrina keskkooli esise parkla rajamine koos sadevete ärajuhtimisega

 Hange "Kadrina keskkooli esise parkla rajamine koos sadevete ärajuhtimisega" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina Keskkooli esise parkla rajamine koos sadevete ärajuhtimisega". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18. aprill kell 10.00. Pakkumised esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Projekt ja töömahtude loend

Edukaks tunnistati AS Lasila Betoon.

Kadrina valla tee- ja tänavakatete aukude remont

 Hange "Kadrina valla tee- ja tänavakatete aukude remont" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina valla tee- ja tänavakatete aukude remont". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 29. märts kell 10.00. Pakkumised esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Lisa 1 - Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

Lisa 2 - Pakkuja kinnitusvorm

Lisa 3 - Hinnapakkumusvorm

Lisa 4 - Tehniline kirjeldus

Lisa 5 - Varasemalt tehtud tööde loetelu

Lisa 6 - Lepingu vorm

Töid hakkab teostama Asfaltfix OÜ ja Greidex OÜ.

Kadrina valla avalike platside kujundaine ja hooldus

 Hange "Kadrina valla avalike platside kujundaine ja hooldus" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina valla avalike platside kujundamine ja hooldus". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 29. märts kell 10.00 ning pakkumised esitada kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Edukaks tunnistati FIE Marge Gross.

Kadrina Kommunaal OÜ kaubiku soetamine

 Hange "Kadrina Kommunaal OÜ kaubiku soetamine" on lõppenud!

Kadrina Kommunaal kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina Kommunaal OÜ kaubiku soetamine". Pakkumused esitada hiljemalt 25. märtsiks kell 10.00, aadressile kommunaal@kadrina.ee. Pakkumused avatakse kell 11.00.

Hankedokument

Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine

 Hange "Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära „Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine". Pakkumused esitada aadressile kadrina@kadrina.ee. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. detsembril kell 10.00.

Hankedokument

Edukaks tunnistati AS Eesti Keskkonnateenused.