2018. aastal algatatud hanked

Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine

 Hange "Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära „Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine". Pakkumused esitada aadressile kadrina@kadrina.ee. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. detsembril kell 10.00.

Hankedokument

Edukaks tunnistati AS Eesti Keskkonnateenused.

Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine 2019. aastal

 Hange "Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine 2019. aastal" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine 2019. aastal". Pakkumused esitada aadressile kadrina@kadrina.ee. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20. detsembril kell 10.00

Hankedokument

Objektide nimekiri

Pakkumuse vorm

Edukaks tunnistati Ergo Insurance SE.

Lumetõrje Kadrina valla teedel ja tänavatel 2019-2021

 Hange "Lumetõrje Kadrina valla teedel ja tänavatel 2019-2021" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke „Lumetõrje Kadrina valla teedel ja tänavatel 2019-2021".

Pakkumuste esitamise tähtaeg e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 10. detsember 2018 aastal.

Infopäev seoses nimetatud hankega toimub kolmapäeval 28. novembril kell 15.00, Kadrina vallamaja saalis, aadressil Rakvere tee 14.

Hankedokument

 

Hange jagati 14 osaks. Edukaks tunnistati:

Osa 1 - Kadrina aleviku tänavad ja parklad ning osaliselt Kadapiku külas asuvad teed - Osaühing Kadrina Kommunaal
Osa 2 - Hulja aleviku tänavad, Härjadi ja Tirbiku külades asuvad teed - Aru Põllumajanduse Osaühing
Osa 3 - Leikude, Mäo ja Undla külades asuvad teed - Kaigerli OÜ
Osa 4 - Põima, Ridaküla ja Tokolopi külades asuvad teed - Osaühing Tapa Autobussipark
Osa 5/6 - Ama ja Võipere külades asuvad teed - OÜ Sedaksi
Osa 7 - Kallukse ja osaliselt Vaiatu ning Vohnja külades asuvad teed - Kadapiku Agro OÜ
Osa 8 - Kõrveküla, Ohepalu ja osaliselt Vaiatu, Vohnja ja Uku külades asuvad teed - Heiki Tinno
Osa 9 - Läsna ja Mõndavere ning Tapa-Loobu maanteest läänepoolsete Arbavere ja Loobu külades asuvad teed - Greidex OÜ
Osa 10 - Rõmeda ja Viitna ning Tapa-Loobu maanteest idapoolsete Arbavere ning Loobu külades asuvad teed - Greidex OÜ
Osa 11 - Kiku, Pariisi, Salda ja Udriku külades asuvad teed - Tuisumäe OÜ
Osa 12 - Jõetaguse, Orutaguse, Saukse, Vandu ja osaliselt Neeruti ja Võduvere külades asuvad teed - Kaigerli OÜ
Osa 13 - Jõepere ja osaliselt Neeruti ja Võduvere külades asuvad teed - Ristimetsa talu
Osa 14 - osaliselt Kadapiku, Kihlevere ja Lante külades asuvad teed - Loo Agro OÜ

Libeduse tõrje Kadrina alevikus ja Hulja alevikus 2018-2019

 Hange "Libeduse tõrje Kadrina alevikus ja Hulja alevikus 2018-2019" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Libeduse tõrje Kadrina alevikus ja Hulja alevikus 2018-2019".
Pakkumus tuleb esitada aadressile kadrina@kadrina.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26. novemberil kell 10.00.

Hankedokument

Edukaks tunnistati Kadrina Kommunaal OÜ.

Kadrina kunstidekooli sülearvutite soetamine

 Hange "Kadrina kunstidekoolile sülearvutite soetamine" on lõppenud!

MUUDETUD!
01.11.2018

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina Kunstidekoolile sülearvutite soetamiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.11.2018 kell 15.00.

01.11.2018 muudetud hankedokumendis tehnilist kirjeldust ning pakkumuste esitamise tähtaega. Muudatused hankedokumendis punase kirjaga.

Uus pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. november 2018 kell 15.00.

Hankedokument

Edukaks tunnistati Ordi AS.

Kadrina rahvamaja lipusüsteemi tehnilise lahenduse koostamine ja väljaehitamine

 

 Hange "Kadrina rahvamaja lipusüsteemi tehnilise lahenduse koostamine ja väljaehitamine" on lõppenud!

Kadrina vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina Rahvamaja lipusüsteemi tehnilise lahenduse koostamiseks ja selle väljaehitamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19. november 2018 kell 10.00.

Hankedokument

Pakkujad puudusid.

Tammepargi korterelamute ala detailplaneeringu koostamine

 Hange "Tammepargi korterelamute ala detailplaneeringu koostamine" on lõppenud!

Kadrina vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära Tammepargi kinnistule osalise detailplaneeringu koostmine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 06. novembril 2018 kell 10:00.

Hankedokumendid:

Tammepargi detailplaneeringu koostamine

Asukoha skeem

Detailplaneeringu lähteülesanne

Planeeringu algatamise otsus

Edukaks tunnistati OÜ Hendrikson&Ko.

Kadrina valla lehe Kodukant väljaandmine 2018-2021

 Hange "Kadrina valla lehe Kodukant väljaandmine 2018-2021" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab hanke alla lihthanke piirmäära Kadrina valla lehe Kodukant väljaandmine 2018-2021. Pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus aadressile Kadrina Vallavalitus, Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 kantseleisse või e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.oktoobril 2018 kell 10:00.

Hankedokument

Lisa 1

Lisa 2

Edukaks tunnistati Kalurileht OÜ.

Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine

 Hange "Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 16. augustil 2018 kell 10:00 e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Edukaks tunnistati OÜ Europolis.

Projekti "500 kodu tuleohutuks" elektritööd

 Projekti "500 kodu tuleohutuks" elektritööde teostamine on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära Projekti "500 kodu tuleohtuks" elektritööde teostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15. augustil 2018 kell 10:00.

Hankedokumendid:

500 kodu tuleohutuks elekter

Objektide nimekiri

500 kodu tuleohutuks tehniline kirjeldus

Edukaks tunnistati OÜ Kadrina Elektrik.

Projekti "500 kodu tuleohutuks" küttesüsteemide tööd

 Projekti "500 kodu tuleohutuks" küttesüsteemide tööd on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära  Projekti "500 kodu tuleohtuks" küttesüsteemide tööde teostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15. augustil 2018 kell 10:00.

Hankedokumendid:

500 kodu tuleohutuks pottsepatööd

Objektide nimekiri

500 kodu tuleohutuks tehniline kirjeldus

Edukaks tunnistati Küttesalong OÜ.

Kadrina keskkooli tütarlaste riietusruumi ventilatsioon

 Hange "Kadrina keskkooli tütarlaste riietusruumi ventilatsioon" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina Keskkooli tütarlaste riietusruumi ventilatsiooni remondiks, pakkumuste esitamise tähtaeg 02.augustil 2018 kell 10:00.

Hankedokument

Edukaks tunnistati AS Hiieko.

Kadrina kirikaia kabeli remonttööd

 Projekt "Kadrina kirikaia kabeli remonttööd" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus on algatanud projekti „Kadrina kirikaia kabeli remonttööd", mille eesmärgiks on minimaalsete vahenditega remontida muinsuskaitse all olev kabelihoone ja nii tagada hoone säilimine ja funktsionaalsus mitmeteks aastateks.

Lähtudes eeltoodust on Kadrina vald küsinud kolmelt ettevõttelt hinnapakkumist remonttööde teostamiseks lähtudes alljärgnevast tööde kirjeldusest:

  1. Katuse (120 m2) puhastamine survepesuriga, kahjustunud osade remont ja äärelaudade vahetus.
  2. Otsaviilu akna vahetus (ühekordne klaas, mitteavatav)
  3. Fassaadilt (118 m2) lahtise värvi eemaldamine, kohtparanduste tegemine, nakkekrundiga töötlemine ja kahekordne värvimine.
  4. Olemasolevate puitväravate remont ja värvimine pinotexiga
  5. Siseseintelt (96 m2) lahtise värvi eemaldamine, kohtparanduste tegemine, nakkekrundiga töötlemine ja kahekordne värvimine.
  6. Vihmaveesüsteemide paigaldus sh 22 m renni koos vajalike kinnitustega ja 12 m vihmaveetoru koos vajalike põlvede, kinnituste ja allatulekutega.


Tööde teostamise aeg juuli-august 2018. aastal. Lõpptähtaeg 31. august 2018. Ootame kirjalikku hinnapakkumist eespool nimetatud tööde teostamiseks hiljemalt 20. juunil kell 15.00 aadressile kadrina@kadrina.ee.

 

 

 

 

 

 

 

Edukaks tunnistati OÜ Oto Ehitus.

Kadrina Keskkooli trepi remont

 Hange "Kadrina Keskkooli trepi remont" on lõppenud!

Üldinfo lisaks hankedokumendile -  Kadrina Vallavalitsus kuulutab lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina Keskkooli trepi remondiks, pakkumuste esitamise tähtaeg 23. mail 2018 kell 15:00 aadressile: kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Edukaks tunnistati Timtar Grupp OÜ.

Kadrina Lasteaed Sipsik õueala III etapp

 Hange "Kadrina Lasteaed Sipsik õueala III etapp" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutas riigihangete registris välja avatud hankemenetluse "Kadrina Lasteaed Sipsik õueala III etapp" viitenumbriga 197801.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11. juunil 2018 kell 10:00. Hankemenetlus toimub e-menetlusena läbi Riigihangete registri.

Edukaks tunnistati OÜ Kivipartnerid.

Kadrina valla kruusateede tolmutõrje

 Hange "Kadrina valla kruusateede tolmutõrje" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina valla kruusateede tolmutõrje teostamiseks, pakkumuste esitamise tähtaeg 21. mail 2018 kell 10:00 aadressile: kadrina@kadrina.ee.

Hankedokumendid

Edukaks tunnistati AS Eesti Keskkonnateenused.

Kadrina aleviku haljastustööd

 Hange "Kadrina aleviku haljastustööd" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina aleviku haljastustööd".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 07. mail 2018 kell 10:00. Pakkumused saata e-mailile kadrina@kadrina.ee.
Info: Kadrina vallalavalitsuse liige  Jaan Stern, e-post jaan.stern@kadrina.ee, telefon  529 4957.
Hanke avaldamise kuupäev on 02.05.2018.

Hankedokumendid

Edukaks tunnistati FIE Marge Gross.

WiFi võrgu rajamine Kadrina Keskkooli

 Hange "WiFi võrgu rajamine Kadrina Keskkooli" on tühistatud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära hanke "WiFi võrgu rajamine Kadrina Keskkooli". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02. veebruaril 2018 kell 10:00. Pakkumused saata e-mailile kadrina@kadrina.ee.
Info: Kadrina valla arendusnõunik Kaire Kullik, 3225617, 5069623, e-post kaire.kullik@kadrina.ee või tehnilistes küsimustes Kadrina Keskkooli IT juht Andres Heinlo, telefon 322 5650, e-post andres@kadrina.edu.ee. Hanke avaldamise kuupäev on 24.01.2018.

Hankedokumendid

Hange tühistati lähteülesande muutumise tõttu.

Töökoha kohandamine Kadrina Vallavalitsuses

 Hange "Töökoha kohandamine Kadrina Vallavalitsuses" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära hanke "Töökoha kohandamine Kadrina Vallavalitsuses".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17. jaanuaril 2018 kell 10:00. Pakkumused saata e-mailile kadrina@kadrina.ee.
Info: Kadrina valla arendusnõunik Kaire Kullik, 3225617, 5069623, e-post kaire.kullik@kadrina.ee või Kadrina volikogu esimees Madis Viise, telefon 322 5605, e-post madis.viise@kadrina.ee.
Hanke avaldamise kuupäev on 08.01.2018.

Hankedokumendid

Edukaks tunnistati AVLIFT OÜ.