Auhind „Aasta tegija“

Auhind „Aasta tegija" antakse tunnustusena üksikisikule, asutusele, organisatsioonile või ettevõttele, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud Kadrina valla arengut.

Auhinna kandidaate võivad esitada era- ja juriidilised isikud ning organisatsioonid ja ühendused jooksva aasta 5. detsembriks. Ettepanekud koos põhjendustega tuleb esitada e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee või paberkandjal valla kantseleisse. Ettepanekud palume esitada ettepaneku vormil.

Rahvahääletusele mineva tublide nimekirja paneb kokku Kadrina Vallameedia Nõukoda koosseisus Ülle Visnapuu, Ahto-Lembit Lehtmets, Evelin Tiiter, Robert Salep ja Rein Sikk. Rahvahääletuse tulemused kantakse volikogule ette jaanuari lõpus, misjärel volikogu kinnitab aasta tegija. Igal aastal antakse välja üks auhind „Aasta tegija".

Auhinnaga „Aasta tegija" saajale antakse vastav tunnistus ja auhinnaga kaasneb rahaline preemia 1000 eurot. Auhind antakse üle volikogu esimehe ja vallavanema poolt Eesti Vabariigi aastapäeva tähistaval avalikul üritusel.

 

Kadrina valla tunnustuse avaldamise kord

 

Kellest saab aasta tegija 2022?

See hetk on jälle käes — selgitada välja aasta tegija. Anna hääl, kes sinu arvates seda kõige rohkem väärib.

Selleks täida lehest välja lõigatud sedel, toimeta see Kadrina Vallavalitsusse või ühte Kadrina valla raamatukogu filiaali. Võimalus on anda hääl ka elektrooniliselt - täitmiseks leiad vormi https://www.kadrina.ee/aasta-tegija. Hääletada saab kuni 15. jaanuarini.

Nominendid on:

Kadrina Vabatahtlik Päästekomando

Ukraina sõja esimestest päevadest on VPK koos naissalgaga olnud pidevalt abiks — olgu see annetusteks riiete kogumine, mis Punase Risti kaudu Ukrainasse saadeti, varjevõrkude punumine VPK hoones või kohapealsete ukrainlaste igakülgne abistamine. Võib julgelt väita, et komandohoonest sai sel aastal sõja kriisipunkt. Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et esimest korda ajaloos peetud üleriiklikelt vabatahtlike päästjate eliitkomandode võistlustelt toodi koju ihaldatud I koht ja eliitkomando 2022 tiitel. Kadrina VPKd saab pidada justkui üheks valla tunnussümboliks.

Vilistlaste kokkutuleku korraldustoimkonna juhtivad vilistlased: Juhan Viise, Ain Suurkaev, Marek Inno, Margo Peetsalu ja Ahto-Lembit Lehtmets

Kadrina Keskkooli vilistlaskogu oli ühe selle aasta Kadrina valla suursündmuse, Kadrina kooli 120 aastapäeva tähistamise peakorraldajaks. Vilistlaskogu panustas terve aasta vältel oma energiat ja vaba aega, et kooli juubel saaks peetud väärikalt, suursuguselt ja meeldejäävalt. Kooli kokkutuleku järel saadud tagasiside on olnud vaid positiivne. Suureks lisaväärtuseks on ka vilistlaspargi infotahvli avamine ning vilistlaspuude märgistamine, mis kõnetavad loodetavasti kogukonda veel pikalt.

Arvo Kruusemendi pink: Andres Lindam, Rein Kaubi, Risto Murumägi, Ahto-Lembit Lehtmets

Legendaarsele režissöörile Arvo Kruusemendile pühendatud pingi avamine suve hakul oli suursündmus kõigile. Auasi oli, et vanahärra sai sündmusele kohale tulla, kus ootas teda ilmatuma palju külalisi lähemalt ja kaugemalt. See hetk oli kõigile kohalviibijaile ajalooline, selle väärtus on kindlasti ajas kasvav ja seda mõistsid kõik.
Tänu Kruusemendile ja Andres Lindamile, kes võttis südameasjaks Kadrina vallast pärit filmikunstnikku tänada, Risto Murumäele, ning pingi loomiseks moodustatud töörühmale, kuhu kuulusid Rein Kaubi ja Ahto-Lembit Lehtmets, on Kadrina alevikus kunstiteos, mille saab panna kirja uue vaatamisväärsusena, mida tullakse uudistama ka mujalt. Pink on kohale tulemist ka väärt, sest raamatukogu juurest rongijaama looklev tee on selle kunstilise vahepunktiga nüüd justkui täidetud. Nagu Kruusement ütles, siis on see pink lausa kinematograafiline. 

Kadrina Valla Noortevolikogu

Ettevõtlikud Kadrina noored, kes alles saavad tuult tiibadesse, kuid nende portfooliosse kuulub juba mitmendat korda peetud noorte inspiratsioonipäev, mis kandis sel korral nime "M.O.T - mina olen tähtis", mis tõi kohale saalitäie rahvast, kes lahkus heade emotsioonide ja toetatud tundega. Samuti kaasati kõiki Kadrinat ümbrisevaid noortekeskusi, kes said samuti võtta päevast osa.
Hoolimata sellest, et noortevolikogu liikmed õpivad juba mujal, panustavad nad endiselt Kadrina noorte ellu.

Pearu Nukk & Kreutzwaldi matk

Aktiivse Kadrina kogukonna aktivisti Pearu Nuka poolt järjepanu juba viiendat korda korraldatav Kreutzwaldi matk on klassikaline aasta tegija tegu ja tänu sellele ka auhinda väärt. Esiteks on tegu aateteoga Kadrina Kreutzwaldi maastikul, teiseks aktiivset sportlikku ilmavaadet ja tegevust propageeriva teoga ja kolmandaks areneb tegu iga aastaga aina tegusamaks, kaasates aina enam inimesi. Midagi samalaadset kui Kadrina Kreutzwaldi matk Lauluisa sünnipäeval pole ühelgi teisel Eestimaa piirkonnal meile vastu panna. Pearu Nuka algatatud Kreutzwaldi matk on tulnud selleks, et jääda ja Lauluisa mälestust ning tegusust põlistada.


Kiitust väärivad ka ülejäänud 13 nominenti: Marko Rauman, Hans Lahi, Mirtel Mooses, Jaspar Vaher, Reelika Kirsipuu, Raivo Olev, Martin Tanning, Kadrina Tuletõrje Seltsi Naissalk, Evelin Tiiter, Andres Nukk, Rutt Kuusemäe, Karmo Kullamägi, MTÜ Neeruti Selts, Kadrina rahvatantsu vilistlasrühm.

Esitatud kandidaatide seast valis viis nominenti välja Kadrina Vallameedia Nõukoda koosseisus Ülle Visnapuu, Evelin Tiiter, Ahto-Lembit Lehtmets, Robert Salep ja Rein Sikk.

 

Aasta tegija

2020. aastast antakse Kadrina valla "Aasta tegija" auhinda välja ühes kategoorias.

Aastatel 2015-2019 anti Kadrina valla „Aasta tegija" auhinda välja kolmes kategoorias:

 1. kultuuri/hariduse valdkonnas;
 2. ettevõtluse/majanduse valdkonnas;
 3. spordi valdkonnas.

 

Aasta tegija 2022

 • Kadrina Vabatahtlik Päästekomando - turvalisuse edendajad
   

Aasta tegija 2021

 • Mittetulundusühing CAARO SK - edukate maadlustulemuste tooja

 

Aasta tegija 2020

 • Ahto-Lembit Lehtmets - silmapaistev Kadrina valla kultuurielu edendaja

 

Aasta tegija 2019

 • Ettevõtluse/majanduse valdkonnas: Kadrina Lasteaed Sipsik - ainulaadse heategevusliku tuluõhtu korraldaja
 • Kultuuri/hariduse valdkonnas: Kadrina Tuletõrje Seltsi Naissalk - Kadrina turvalisuse ennetajad
 • Spordi valdkonnas: Tõnu Rummo - Kadrina terviseraja rajaja ja arendaja

 

Aasta tegija 2018

 • Ettevõtluse/majanduse valdkonnas: Kaul Augasmägi - Kadrina Noorsportlaste Fondi ellukutsuja ja toetaja
 • Kultuuri/hariduse valdkonnas: Üllar Saaremäe ja Neeruti Mõisateater - teatri looja, eduka suvelavastusega Kadrina Eesti kultuurikaardile panija
 • Spordi valdkonnas: MTÜ Kadrina EPT - golfimängu edendajad Kadrina vallas, golfisimulaatori soetamine spordikeskusesse
   

Aasta tegija 2017

 • Ettevõtluse/majanduse valdkonnas: Aru Põllumajanduse OÜ - personali heaolu eest seisja
 • Kultuuri/hariduse valdkonnas: Läsna-Loobu külakogukond - konkursi Eesti Aasta Küla 2017 tiitli võitja
 • Spordi valdkonnas: Cris Poll - sportlike saavutuste eest ülipikamaajooksudes


Aasta tegija 2016

 • Ettevõtluse/majanduse valdkonnas: Metallituba OÜ - Kihlevere tööstushone ehitamise ja seinamaali loomise eest
 • Kultuuri/hariduse valdkonnas: Läsna Külateater - lavastuse "Kõrboja peremees" etendamise eest
 • Spordi valdkonnas: Valeri Pormann - pikaajalise ja järjepideva ning tulemusliku treeneritöö eest


Aasta tegija 2015

 • Ettevõtluse/majanduse valdkonnas: Perekond Inno - Matsimoka lihatööstuse looja ja edendaja
 • Kultuuri/hariduse valdkonnas: Kadrina gräfitikunstnikud ehk ühendus Seinategu - Kadrina ja Neeruti bussijaamade kujundajad
 • Spordi valdkonnas: Mart Suurkivi - Eesti karikasarja võitnud võimekas triatleet


Aasta tegija 2014

 • Heli Preismann – Lauli Loovstuudio mitmekülgse arendamise eest


Aasta tegija 2013

 • Ene Heide, Tiiu Kaare – raamatukogu edendamise ja kirjandusklubi arendamise eest


Aasta tegija 2012

 • Tõnis Laugesaar – suurepäraste saavutuste eest orienteerumises


Aasta tegija 2011

 • Mart Suurkivi - triatlonisarja üldvõidu ja duatlonisarja hõbemedali eest


Aasta tegija 2010

 • Juhan Viise - ettevõtluse edendamise ja Kadrina Keskkooli tehnoloogiaõpetuse arendamine eest


Aasta tegija 2009

 • Ivi Lehtmets – Kadrina valla rahvatantsukollektiivide pikaajalise ja eduka juhendamise eest


Aasta tegija 2008

 • Tõnis Tulp, Priit Randman - orienteerumise maailmameistrivõistluste võitmise eest


Aasta tegija 2007

 • Jäeti välja andmata


Aasta tegija 2006

 • Richard Tammik - raamatu „Kadrina kihelkond läbi aegade" koostamise ja väljaandmise eest


Aasta tegija 2005

 • Helga Lukas - Kadrina hariduselu edendamise, koolituste ja konverentside korraldamise eest


Aasta tegija 2004

 • Kadrina Rahvamaja segakoor - vabariikliku segakooride võistulaulmise võitmise eest