Mõned võimalused Ukraina abistamiseks

 Igaüks saab midagi teha, et Eestisse jõudvaid ukrainlasi ja Ukrainas olevaid abivajajaid sel raskel perioodil toetada. Kas rahalise annetuse, eseme või hea mõttega.

Põgenike abistamine ei ole sprint, vaid maraton - peame ühiskonnana olema valmis abistama pika aja jooksul. See tähendab nii eluaset, riide- ja toiduabi, vajadusel rahalisi toetusi kui pikemas plaanis ka haridust, keeleõpet, arstiabi, töövõimalusi. Transpordiabi on vaid osa tehtest, olulisem on mõelda läbi, kuidas aitame sõjapõgenikke, kes on juba Eestisse jõudnud ja seda pikema aja jooksul. 

Mida saab teha nüüd ja kohe?

Toome välja mõned allikad, mille kaudu saab soovi korral teha rahalisi annetusi:

https://www.ukrainaheaks.ee/?fbclid=IwAR2lUFLIPY4VWOG842GQwzHtiZiFj39G9gsz_slBVNLwnXmHnqQnnqmC1RM

https://kriis.ee/aita-ukrainat

https://www.pagulasabi.ee/ukraina-abistamine

www.toidupank.ee/ukraina 

Toidupank jagab Ukraina põgenikele iga päev umbes 250 toidupakki ja toiduvajadus aina suureneb. Et toime tulla, on annetajate abi väga oluline!

Kuid rahaline annetus ei ole ainuke viis panustamiseks.

Seda saab ka teha, kui koju on jäänud üksik mööbli- või tarbeese, sest Kadrina Naissalk ja Kadrina Pääste kaardistab ja kogub annetusi põgenikele, kes Kadrina valda tulevad.

Riiete ja mänguasjade annetamiseks Anneli Nageliga tel: 56229718

Mööbli ja kodutehnika annetamiseks Raido Nageliga tel: 56566197, raido.nagel@kadrina.ee