Maikuu jumalateenistused

Pühapäeval, 9. mail kell 11

Ülestõusmisaja 6. pühapäev.

Südame kõne Jumalaga - Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! Ps 66:20

Ps 40:2,4-6 2Ms 17:8-13 Jk 5:13-16 Lk 11:5-13

Taevane Isa, kes Sa kuuled kõiki meie palveid. Kingi meile palve vaimu, et me ainult ise ei räägiks, vaid ka kuulaksime, mida Sina tahad meile öelda. Vabasta meid kõigest, mis meid koormab, et saaksime andeksandmist ja elaksime Sinu armastuse keskel, Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse!" Lk 11:9-10

RISTIMISE- JA LEERIPÜHA

 

 

Pühapäeval, 16. mail kell 11

Ülestõusmisaja 7. pühapäev

Püha Vaimu ootus - Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! Jh 12:32

Ps 27:1-3,7-9 Sk 14:7-9 Ef 1:16-23 Jh 17:18-23

Püha Jumal, Sinu Poeg, meie Päästja, on Sinuga igaveses kirkuses. Kingi meile usku, et Ta on siiski meie keskel ja jääb meie juurde maailma ajastu otsani. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus tõstis oma silmad taeva poole ja ütles: "Mina olen andnud neile selle kirkuse, mille Sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks." Jh 17:22

 

 

Pühapäeval, 23. mail kell 11

Nelipüha

Püha Vaimu väljavalamine - See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6

Ps 68:5-11 Jl 3:1-5 Ap 2:1-13 Jh 3:16-21

Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, me ülistame Sind, sest Sa oled oma Vaimu välja valanud ning Tema kaudu pühitsed ja juhatad oma rahvast. Valgusta ja juhata oma Vaimuga meie südameid, kinnita ja kaitse oma väega ning aita, et Sinu kogudus võiks kasvada usus ja armastuses. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles: "Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu." Jh 3:16

Pärast jumalateenistust kirikus KOGUDUSE TÄISKOGU KOOSOLEK. UUE NÕUKOGU VALIMISED

 

 

Pühapäeval, 30. mail kell 11

Kolmainupüha

Varjatud Jumal - Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au! Js 6:3

Ps 95:1-2,6-7  4Ms 6:22-27  Ef 1:3-14 Mt 28:16-20

Püha Kolmainu Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim, igavene Issand, Sind me kiidame, austame ja täname, Sind me palume. Jaga meile oma jumalikku armu, nii et me Sinu olemuse müsteeriumi õigesti tunnistame, kristlikult elame, õndsalt lahkume ja pärast maist elu koos pühade inglite ja lunastatutega Sind taeva kirkuses teenime. Seal saame Sind palgest palgesse näha ja ülistada Sind igavesti.

Jeesus ütleb: "Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!? Mt 28:19-20