Novembrikuu jumalateenistused

 

Pühapäev, 5. november kl 11

23. pühapäev pärast nelipüha
Andke üksteisele andeks - Sinu käes on andeksand, et Sind kardetaks. Ps 130:4

Ps 119:162-168 1Ms 13:5-11,14-16 1Pt 3:8-12 Mt 18:15-22

Armastuse ja rahu Jumal, lõpeta meie juures kõik vaen ja kõik riid ning aita, et me igaühega rahus elaksime eeskuju järgi, mille andis Jeesus Kristus, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles jüngritele: „Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas." Mt 18:18

 

Pühapäev, 12. november kl 11

24. pühapäev pärast nelipüha
Kahe riigi kodanik - Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus, Tema päralt olgu au ja igavene võimus. 1Tm 6:15,16

Ps 75:2-8,10-11 Jr 29:4-7 1Tm 2:1-4 Lk 12:4-7

Kõigeväeline Jumal, Sina annad meile jõudu täita igapäevases elus Sinu tahtmist. Aita meil olla ustavad maistes ülesannetes ning kuulekad kõiges, mis ei ole vastuolus Sinu sõnaga. Süüta meie südameis oma armastuse tuli, mis ei lase meil head tehes tüdida ning on tunnistuseks, et me oleme Sinu kuningriigi lapsed. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Pühapäev, 19. november kl 11

Valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane pühapäev
Valvake! - Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35

Ps 90:1-6,12-15 Ml 3:13-18 Hb 3:12-15 Ilm 22:10-17 Mk 13:33-37

Jumal, aja ja maailma Issand, manitse meie südant ja mõtteid, et me mõtleksime oma lahkumisele ja Sinu taastulemisele ning korraldaksime oma elu valvates ja paludes ning jääksime alati Sinu juurde. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: „Nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul." Mk 13:35

 

Pühapäev, 26. november kl 11

Igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha
Kristus - taeva ja maa Issand - Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 2Kr 5:10

Ps 143:1-10 Ml 3:19-20 1Kr 15:22-28 Hb 12:18-25 Mt 25:31-46

Issand, meie Lunastaja, Sina oled kõikide aegade valitseja, taevane Kuningas, kellele alluvad kõik väed ja võimud. Sinu riigi saabumist ei saa keegi takistada. Rõõmusta meid selles veendumuses ja kingi meile usk Sinu tõotuste täitumisse. Jõudku pea Sinu taastuleku päev, mil Sa teed oma kuningriigi kõigile avalikuks ja me võime Sinu lunastatud kogudusena Sulle vastu minna, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles jüngritele: „Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest." Mt 25:32

Kirikuaasta lõpp. Kõigi surnute mälestamine. Laulab kirikukoor