Novembrikuu jumalateenistused

Pühapäeval, 1. novembril kell 11

22. pühapäev pärast nelipüha

Usuvõitlus - Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! Rm 12:21

Ps 46:2-8 Jr 15:19-21 Rm 5:1-11 Mt 16:1-4

Kõigeväeline Jumal, Sa oled meid kutsunud oma võitlejate hulka kõigele kurjale vastu panema. Õpeta meid kuulekalt tarvitama kogu usu sõjavarustust ning juhi ise meie samme. Vii püha Kirik võidule oma nime ülistuseks ja auks, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles: "Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda. See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht.? Mt 16:3-4

 

Pühapäeval, 8. novembril kell 11

23. pühapäev pärast nelipüha. Isadepäev

Andke üksteisele andeks - Sinu käes on andeksand, et Sind kardetaks. Ps 130:4

Ps 119:162-168 1Ms 13:5-11,14-16 1Pt 3:8-12 Mt 18:15-22

Armastuse ja rahu Jumal, lõpeta meie juures kõik vaen ja kõik riid ning aita, et me igaühega rahus elaksime eeskuju järgi, mille andis Jeesus Kristus, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles jüngritele: "Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas." Mt 18:18

 

Pühapäeval, 15. novembril kell 11

Valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane pühapäev

Valvake! - Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35

Ps 90:1-6,12-15 Ml 3:13-18 Hb 3:12-15 Ilm 22:10-17 Mk 13:33-37

Jumal, aja ja maailma Issand, manitse meie südant ja mõtteid, et me mõtleksime oma lahkumisele ja Sinu taastulemisele ning korraldaksime oma elu valvates ja paludes ning jääksime alati Sinu juurde. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul." Mk 13:35

 

Pühapäeval, 22. novembril kell 11

Igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha

Kristus - taeva ja maa Issand - Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 2Kr 5:10 valge

Ps 143:1-10 Ml 3:19-20 1Kr 15:22-28 Hb 12:18-25 Mt 25:31-46

Issand, meie Lunastaja, Sina oled kõikide aegade valitseja, taevane Kuningas, kellele alluvad kõik väed ja võimud. Sinu riigi saabumist ei saa keegi takistada. Rõõmusta meid selles veendumuses ja kingi meile usk Sinu tõotuste täitumisse. Jõudku pea Sinu taastuleku päev, mil Sa teed oma kuningriigi kõigile avalikuks ja me võime Sinu lunastatud kogudusena Sulle vastu minna, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles jüngritele: "Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest." Mt 25:32

Laulab kirikukoor.

 

Pühapäeval, 29. novembril kell 11

Advendiaja 1. pühapäev. Kirikuaasta algus

Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses - Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9 violett

Ps 24:7-10 Sk 9:9-10 1Pt 1:7-12 Mk 11:1-10

Issand Jeesus Kristus, ilmuta oma vägevust ja tule, et me saaksime vabaks kurjuse meelevallast ja päästetud kõigist pattudest. Kuule meid, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Hoosanna! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik! Hoosanna kõrgustes! Mk 11:9-10

Laulab kirikukoor.

 

Oktoobrikuu jumalateenistused

Pühapäeval, 4. oktoobril kell 11

18. pühapäev pärast nelipüha

Kristlase vabadus - See ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk. 1Jh 5:4c

Ps 119:97-104 Am 5:21-24 Kl 2:16-23 Mk 2:18-22

Jumal, meie Isa, Sa oled meid oma Poja läbi lunastanud ja oma armastatud lastena vastu võtnud. Vaata heldusega kõikide peale, kes usuvad Kristusesse, ning kingi neile tõeline vabadus ja igavene pärand. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut sööma või jooma ega mingi püha või noorkuu või hingamispäevade pärast, mis on tulevaste asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus. Kl 2:16-17

 

Pühapäeval, 11. oktoobril kell 11

Lõikustänupüha

Igapäevane leib - Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal. Ps 145:15

Ps 104:1,13–33 Jl 2:21–27 1Tm 6:6–10  Mt 6:25–34

Helde Jumal, halastaja Isa, me täname Sind, et Sa oled meie selle aasta tööd õnnistanud. Me palume Sind: anna, et me terve oma eluga kannaksime vilja, mida Sina meilt ootad. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütleb: "Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda." Mt 6:20-21

Laulab kirikukoor. Leerikooli algus.

 

Pühapäeval, 18. oktoobril kell 11

20. pühapäev pärast nelipüha

Usk ja uskmatus - Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi. Jr 17:14

Ps 78:1-8 Js 8:11-15 2Kr 1:18-22 Jh 9:24-38

Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, Sa oled oma Pojas Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja avanud meie silmad, et võiksime näha, mis on õige ning järgimist väärt. Aita meil püsida usus ja tunnistada kõigile inimestele Sinu armastust. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus küsis mehelt, kelle ta oli tervendanud: "Kas sa usud Inimese Pojasse?? Too kostis: "Kes see on, isand? Ütle mulle seda, et ma saaksin temasse uskuda.? Jeesus ütles talle: "Sa näed ju teda, see, kes sinuga räägib, ongi tema.? Jh 9:35-37

 

Pühapäeval, 25. oktoobril kell 11

21. pühapäev pärast nelipüha

Jeesuse saadikud - Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Mi 6:8

Ps 145:8-13 5Ms 31:6-8 Kl 1:9-11  Lk 10:1-12

Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, üksnes Sinu käest tuleb armastus ja rahu. Saada meid rahunõudjatena ja Sinu riigi tunnistajatena maailma ning täida meie südamed rõõmuga Sinu päästest. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles läkitatutele: "Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: "Rahu olgu sellele kojale!?" Lk 10:3,5