Pühapäev, 4. detsember kl 11

Advendiaja 2. pühapäev
Sinu Kuningas tuleb kirkuses - Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! Lk 21:28

Ps 80:2-3,15-20 Js 35:3-6 Hb 10:35-39 Lk 12:35-40

Kõigeväeline, halastaja Jumal, luba, et ajalikud askeldused ei takistaks meil vastu võtta Sinu Poega. Kingi meile taevast tarkust, mis juhiks meid osadusse Kristusega; kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

Pühapäev, 11. detsember kl 11

Advendiaja 3. pühapäev
Valmistage Issandale teed - Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! Js 40:3a,10a

Ps 85:9-14 Ml 3:23-24 2Pt 1:19-21 Mt 11:11-19

Issand, kuule meie palveid ja too valgust meie südame pimedusse, et me näeksime takistusi, mis tuleb kõrvaldada Sinu Poja tulemise teelt! Kingi meile jõudu meeleparanduseks ja anna usku evangeeliumi tõotustesse. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Pühapäev, 18. detsember kl 11

Advendiaja 4. pühapäev
Issand on lähedal - Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Issand on ligidal! Fl 4:4,5b

Ps 130:5-8 1Ms 21:1-7 Hb 6:13-19 Mt 1:18-24

Kõigeväeline Jumal, Sina ülendad alandlikke ja oled Neitsi Maarja oma Poja emaks valinud: lase tema rõõmul ka meie südameid elustada, et me koos Maarjaga kiidaksime ja ülistaksime Sinu halastust. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Laupäev, 24. detsember kl 18

Jõuluõhtu ehk jõululaupäev
Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu!

Laulab kirikukoor

 

Pühapäev, 25. detsember kl 11

Kristuse sündimispüha ehk 1. jõulupüha
Sõna sai lihaks - Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust. Jh 1:14

Ps 100 Js 52:7-10 Hb 1:1-12Jh 1:1-14

Kõigeväeline Jumal, Sa oled inimese imeliselt loonud ja veelgi imelisemalt uuendanud. Luba meil osa saada Sinu Poja jumalikkusest, kes võttis meie inimliku kuju. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Esineb ansambel Piret ja lapsed

 

Laupäev, 31. detsember kl 18

Vana-aasta Taizé-palvus leerimajas


Ps 33:13-22 Jh 3:31-36 1Pt 2:9-10

 

Pühapäev, 1. jaanuar kl 11

Jeesuse nimepäev ehk uusaasta (nääripäev)
Jeesuse nimel - Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, Tema läbi Jumalat Isa tänades! Kl 3:17

Ps 8:2–10 Js 43:1–3 1Jh 5:1–5 Jh 14:12–14

Jumal, Sinul ei ole algust ega lõppu. Kõik, mis on olemas, tuleb Sinu käest. Sinule pühitseme uue aasta ja palume: kingi meile, mida me vajame eluks, õnnista meie päevi ja tee meid rikkaks heade tegude poolest. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.