Septembrikuu jumalateenistused

Pühapäev, 5. september kl 11

15. pühapäev pärast nelipüha

Tänulikkus - Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu. Ps 103:2

Ps 65:2-6,9 Ne 8:5-10 1Ts 5:16-24 Mt 11:25-30

Issand Jeesus Kristus, Sina kutsud enda juurde vaevatud ja koormatud. Aita meil kanda Sinu iket ja õppida Sinu eeskujust alandlikku meelt. Sinule olgu ülistus ja au igavesti.

Jeesus ütleb: "Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!" Mt 11:28

 

 

Pühapäev, 12. september kl 11

16. pühapäev pärast nelipüha

Jumala hoolitsus - Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest. 1Pt 5:7

Ps 86:1,3-7 2Ms 16:11-19,31,35 Ap 20:32-35 Mt 6:19-24

Kõigeväeline, igavene Jumal, kes Sa meid hädas hoiad ja meie elu õnnistad. Me palume Sind, aita oma halastuse pärast meil kõiki maiseid varasid nõnda kasutada, et me taevaseid aardeid ei kaotaks. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda." Mt 6:20-21

 

 

Pühapäev, 19. september kl 11

17. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus annab elu - Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1:10

Ps 86:10-13 Js 26:12-14,19 Fl 1:20-26 Jh 5:19-21

Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, Sa oled andnud oma Pojale meelevalla elu ja surma üle. Aita meil eluraskustes oma pilgud Tema poole tõsta ja alati Sinu taevasele abile loota. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Nõnda nagu Isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka Poeg elavaks, keda tahab." Jh 5:21

 

 

Pühapäev, 26. september kl 11

18. pühapäev pärast nelipüha

Kristlase vabadus - See ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk. 1Jh 5:4c

Ps 119:97-104 Js 1:10-17 Gl 5:22-26 Mk 7:5-13

Kõigeväeline Jumal, kõigi rahvaste Issand, Sa oled ilmutanud oma tahte Sinu rahvale ja tõotanud oma abi meile kõigile. Aita meil kuulda ja teha, mida Sina tahad, et pimedus saaks võidetud Sinu valgusega. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles variseridele ja kirjatundjatele: "Kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust!" Mk 7:9