Jumalateenistused juunikuus

Pühapäev, 2. juuni kl 11

2. pühapäev pärast nelipüha
Kaduvad ja kadumatud aarded - Kristus ütleb: „Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu." Lk 10:16
KLPR 263 roheline

Ps 49:6-10,16-21 Õp 30:7-9 1Tm 6:6-12 Mt 16:24-27

Armuline ja helde Jumal, kes Sa kingid meile taevaseid aardeid: rohkenda meie keskel oma armu. Juhi meid ajalike asjade kaudu Sinu taevaste andide maitsmisele. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: „Kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle." Mt 16:25

 

Pühapäev, 9. juuni kl 11

3. pühapäev pärast nelipüha
Kutse Jumala riiki - Kristus ütleb: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!" Mt 11:28
KLPR 333 roheline

Ps 18:17-20,26-29 Hs 33:30-33 Hb 12:1-6 Lk 9:57-62

Issand Jumal, taevane Isa, Sina tahad, et kõik inimesed saaksid õndsaks ja jõuaksid tõe tundmisele. Sina kutsud meid püha sõna kaudu oma riiki. Hoia meid ükskõiksuse ja hoolimatuse eest ning aita meid, et võtaksime ilma kahtlemata ja tõrkumata Sinu kutse vastu, elaksime Sinu sõna järgi ning pääseksime taevasesse pidulauda. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Keegi ütles: „Issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on!" Aga Jeesus ütles: „Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!" Lk 9:61-62

 

Pühapäev, 16. juuni kl 11

4. pühapäev pärast nelipüha
Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10
KLPR 214 roheline

Ps 32:1-2,5-8 Ho 14:2-9 Ef 2:1-10 Mt 9:9-13

Issand Jeesus Kristus, Sina rõõmustad iga patuse pärast, kes meelt parandab ja südames Sinu poole pöördub. Otsi eksinuid ja kadunuid ning too nad tagasi enese juurde, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles: „Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Aga minge ning õppige, mis see on: Ma ei taha ohvrit, vaid halastust!" Mt 9:12-13

 

Laupäev, 22. juuni kl 11

Surnuaiapüha Kadrina kalmistul.

 

Pühapäev, 23. juuni kl 11 Võidupüha

Muusikaline jumalateenistus. Esineb Kadrina Segakoor

 

Pühapäev, 30. juuni kl 11

Apostlite pühapäev
Issanda teenistuses - Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19
KLPR 245 punane

Ps 145:3-7 Js 66:18-19 2Tm 3:14-17 Ap 26:12-23 Mk 3:13-19

Issand Kristus, meie taevane Kuningas, tänus ja rõõmus pühitseme Sinu apostlite mälestust ning palume Sind: anna oma Kirikule seda armu, et ta armastaks ja elaks selles, mida Sinu apostlid on uskunud, kuulutanud ja õpetanud. Kuule meid, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda Ta ise tahtis, ja need tulid Tema juurde. Mk 3:13