Maikuu jumalateenistused

 

Pühapäev, 10. mail kell 11

Ülestõusmisaja 5. pühapäev Cantate. Emadepäev

Taevariigi kodanikuna maailmas - Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1

Ps 98:1-9 Js 32:15-20 Rm 8:9-11 Jh 17:6-10

Kõigeväeline Jumal, Sinult tulevad kõik head annid. Juhi meid oma Püha Vaimuga mõtlema asjadele, mis on õiged ja olulised, ning aita teha Sinu tahet. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles: "Ma olen teatavaks teinud Sinu nime inimestele, keda Sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid Sinu omad, ja Sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud Sinu sõna." Jh 17:6

 

 

Pühapäev, 17. mail kell 11

Ülestõusmisaja 6. pühapäev. Palvepühapäev Rogate

Südame kõne Jumalaga - Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! Ps 66:20

Ps 40:2,4-6 Tn 9:17-20 Rm 8:24-28 Mt 6:5-13

Issand Jumal, taevane Isa, kellelt tulevad kõik head annid! Sina oled tõotanud anda meile seda, mida palume Sinu Poja nimel. Õpeta meid õigesti palvetama, et me alati ja kõiges Sinu abile loodaksime ning oma elus Sind austaksime. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus õpetas: "Kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!" Mt 6:6

 

 

Pühapäev, 24. mail kell 11

Ülestõusmisaja 7. pühapäev Exaudi

Püha Vaimu ootus - Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! Jh 12:32

Ps 27:1-3,7-9 1Kn 19:8-13 Ap 1:12-14 Jh 7:37-39

Issand Jeesus Kristus, ülendatud Issand, kes Sa valitsed nüüd taevast ja maad kõigeväelise Õnnistegijana Jumala paremal käel. Ära jäta meid vaeslasteks, vaid anna oma tõotust mööda meile oma Vaimu ja hoia meid Tema varal osaduses Sinuga. Kujunda meid oma rõõmusõnumi kuulutajateks, kes väes Sind tunnistavad ja oma eluga Sind austavad, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: "Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!" Jh 7:37

 

 

Pühapäev, 31. mail kell 11

Nelipüha

Püha Vaimu väljavalamine - See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6

Ps 68:5-11 Jr 31:31-34 Ap 2:1-13 Jh 14:15-21

Kõigeväeline Jumal, maailmas on palju keeli, kuid evangeelium annab Sinu armastuse rahvastele ühes taevases keeles. Tee meid hea sõnumi kandjateks, et meist igaüks võiks ühineda Püha Vaimu läbi Sind kiitma. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti.

Jeesus ütles: "Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu. Jh 14:15-17

 

Suure Reede Ristitee palvus Kadrina kirikus AD 2020

Suurel reedel, 10. aprillil 2020 kell 11:00

 
 
 
Ülestõusmispühade 1. pühal, 12. aprillil 2020 kell 11:00

 

Märtsikuu jumalateenistused

NB! Jumalateenistused toimuvad leerimajas.

 

Pühapäeval, 1. märtsil kell 11

Paastuaja 1. pühapäev

Jeesus - kiusatuste võitja - Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8b

Ps 91:1-4,11-12,15 1Ms 4:3-10 Jk 1:12-15  Mt 16:21-23

Kõigeväeline Issand, meie tugevuse allikas. Hea ja kurja võitlus käib nii meie sees kui meie ümber. Hoia meid kindlalt oma sõnas, julgusta meid võitlema kurja vastu ning kui me langeme, siis tõsta meid jälle üles ja tee meie hing terveks Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et Ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. Mt 16:21

 

Pühapäeval, 8. märtsil kell 11

Paastuaja 2. pühapäev

Palve ja usk - Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8

Ps 25:1-10 2Kn 20:1-7 1Kr 10:12-13 Mk 9:17-29

Kõigeväeline ja igavene Jumal, Sa oled andnud meile suured ja kallid tõotused, millesse uskuda. Kingi meile täiuslikku usku, mis ületab kõik kahtlused. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Kõik on võimalik sellele, kes usub." Mk 9:23

Pühapäevakool kell 11 leerimajas.

 

Pühapäeval, 15. märtsil kell 11

Paastuaja 3. pühapäev

Jeesus - kurjuse võimu võitja - Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! Lk 9:62

Ps 25:11-20 Jr 26:12-16 Ilm 3:14-19 Jh 12:37-43

Kõigeväeline Jumal, Sa kuulutad meile oma Poja kannatuse ja surma läbi pääsemist ja õndsust. Kingi meile avatud süda, et me Kristuse armastust ja kuulekust mõistaksime ja järgiksime Teda, kes Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt! Ilm 3:19

 

Pühapäeval, 22. märtsil kell 11

Paastuaja 4. pühapäev

Eluleib - Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja! Jh 12:24

Ps 84:6-10,13 Am 8:11-12 1Pt 2:1-3 Jh 6:24-35

Kõigeväeline Jumal ja Isa, Sina toitsid oma rahvast kõrbes taevaleivaga ja läkitasid oma ainsa Poja kõigi inimeste Eluleivaks. Aita meil loobuda sellest, mis ei toida meie hinge, ja elada Sinu sõnast, mis juhatab meid igavesse ellu. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi." Jh 6:35

Pühapäevakool kell 11 leerimajas.

 

Pühapäeval, 29. märtsil kell 11

Paastuaja 5. pühapäev

Kannatuse pühapäev - Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28

Ps 43:1-5 Js 65:1-3 Ef 2:12-16 Lk 13:31-35

Püha Jumal, Sa lasid oma Pojal meie pärast kannatada ja lubasid Ta patuste inimeste kohtus surma mõista, et Ta meie võlakirja oma surmaga jäädavalt risti külge naelutaks. Aita meil Sinu suure armastuse ees vaikseks jääda, usus Kristuse ristist kinni haarata ning end Sinu omaks anda. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud! Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otsekui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud! Lk 13:34