Kaitseväe keskpolügooni harjutusväljak

 

 TÄHELEPANU! Heisatud punase lipu korral on Kaitseväe keskpolügooni territooriumile sisenemine ilma valdaja loata rangelt keelatud!

Kui väljaõppeehitisel toimub tegevus, on sinna minek keelatud. Vajadusel teevad Päästeamet ja Kaitseväe Demineerimiskeskus demineerimistöid.

Kontakt +372 5326 4560, kvkp@kaitseinvesteeringud.ee

 

 

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

 

Kaitseväe keskpolügoonil toimuva väljaõppe info

Täiendav teave harjutusväljade kohta